Fogyasztóvédelem

Társaságunk a távhőszolgáltatásról szóló törvényben foglalt általános, valamint a Kormány rendeletében foglalt részletes szabályok szerint, az Önkormányzat által kiadott Rendelet figyelembevételével együttműködik az országos és a helyi fogyasztóvédelmi szervekkel, felhasználói érdekképviseletekkel annak érdekében, hogy a felhasználókat érintő kérdésekben:

• megismerje véleményüket,
• tájékoztassa őket tervezett intézkedéseiről,
• visszajelzést adjon az általuk közvetített panaszok és észrevételek kivizsgálásának eredményéről.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a panaszintézésre vonatkozó szabályokat az Üzletszabályzat 7. pontja tartalmazza (Üzletszabályzat 31. oldalától kezdődően)

Társaságunk a felhasználók tájékoztatása érdekében elektronikus információrendszert (jelen honlapot) és ügyfélszolgálatot működtet. Ha a Felhasználó az ügyfélszolgálattól kapott válasszal, intézkedéssel nem ért egyet, azt nem fogadja el, panaszának felülvizsgálatát kérheti az elérhetőségünkön. Ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a felülvizsgálat eredményét nem tartja kielégítőnek, lehetősége van jogorvoslatért a szolgáltatással kapcsolatos vitás ügy – fogyasztói jogvita – bírósági eljáráson kívüli rendezésére. Ilyen esetben a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Vármegyei Békéltető Testülethez, továbbá a Fejér Vármegyei Kormányhivatalhoz lehet fordulni.

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

• Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.,
• Telefon: +36-22/510-310,
• E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Illetve:

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

• Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
• Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 936.
• Telefon: +36-22/501-751
• E-mail: fogyved@fejer.gov.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

• Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
• Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 89.
• Telefon: +36-1-459-7777
• E-mail: mekh@mekh.hu
• Web: www.mekh.hu

Márton László
fogyasztóvédelmi referens
fogyasztovedelem@dvgzrt.hu

Dr. Klein Tamás
adatvédelmi tisztviselő
adatvedelem@dvgzrt.hu

Dr. Molnár Attila
jegyző
Telefon: 06-25/544-218
Fax.: 06-25/403-586
E-mail: molnar.attila@dunaujvaros.hu

Cím: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Levelezési cím: H-2401 Dunaújváros Pf.: 136
Telefon: 06-25/551-401, 06-25/551-402, 06-25/551-404
Fax: 06-25/551-409
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu

Ügyfélszolgálat:
Cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A
H-SZ: 08:00-16:00, CS: 08:00-20:00 P: Zárva
Telefon: 06/25-551-447
E-mail: 
tavho.ugyfelszolgalat@dvgzrt.hu

© 2024. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.