Cégünkről

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. száz százalékban

Dunaújváros Megyei Jogú Város tulajdona.

 

Részvénytársaságunk 1992. január 1-jén a Dunaújvárosi Ingatlankezelő és Városgazdálkodási Vállalat átalakulásával, tőkeemelés útján, zártkörű alapítással jött létre, az önkormányzat ingatlanvagyonával összefüggő feladatok ellátására. 2000. február 1-től a társaság neve DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt., majd 2006. január 10-től DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. lett.

A társaság éves és eseti szerződések, valamint tulajdonosi döntések alapján látja el – elsődlegesen a városüzemeltetéshez, az ingatlanvagyon kezeléséhez kapcsolódó – tevékenységét. Kiemelt célkitűzésünk a gazdálkodásunk stabilitását tovább növelő piaci jelenlét erősítése az általunk ellátott összes szakterületen. Minden esetben szem előtt tartjuk, hogy megbízóink, ügyfeleink hosszútávon is elégedettek legyenek a szolgáltatásainkkal. Nem ismerünk teljesíthetetlen megrendelői igényt, megoldhatatlan problémát. Munkatársaink képzett, tapasztalt szakemberek, továbbképzésükre, tudásuk fejlesztésére, korszerűsítésére nagy hangsúlyt fektetünk.

Cégünk alapvető feladatai:

 

• Bérlakások üzemeltetése, kezelése
• Egyéb bérlemények üzemeltetése, kezelése
• Lakó- és középületek felújítása, karbantartása
• Lakó- és középületek építése, átépítése
• Közparkok fenntartása, kezelése
• Véderdő és belterületi fásítások fenntartása, kezelése
• Közterületek tisztán tartása, hulladékszállítás és elhelyezés
• Hó- és síkosságmentesítés
• Piac- és vásárüzemeltetés
• Közterületi reklámvagyon hasznosítása
• Kemping, Szabadstrand üzemeltetése
• Postapartnerek üzemeltetése

 

Cégünk önálló feladatai:

 

• Társasházi közös képviselet
• Telephely, ingatlan őrzés-védelem, biztonságtechnika, portaszolgálat
• Rendezvényszervezés

A vagyonkezelés egykori átalakításakor egyértelmű célokat fogalmazott meg az önkormányzat: a helyi közösségi tulajdon védelméhez, működtetéséhez, gyarapításához megfelelő szervezet álljon fel.

Jelenkori stratégiánknak továbbra is alapköve az alapítói gondolatkör, aminek szellemében, a harmadik évezred követelményeit szem előtt tartva, magas szintű, összehangolt szakmai munkával törekszünk a folyamatos fejlesztésre, a takarékos és eredményes gazdálkodásra. A DVG Zrt. munkatársai azon fáradoznak, hogy egy élhetőbb, dinamikusan fejlődő város működéséhez, előrehaladásához, modernizációjához járuljanak hozzá.

 

Leányvállalataink:

 

Dunaújvárosi Víz- Csatorna és Hőszolgáltató Kft.
Duna-Park Kft.

 

Alapítványaink:

 

• „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány
• Dunaújvárosi Városgazdálkodók Alapítványa

Vagyonkezelői filozófiánk része a versenyszemléletű gazdálkodás ötvözése a kölcsönösséggel, a kölcsönös együttműködéssel. Feladataink jellege szinte automatikusan eredményezte egy szociálisan érzékeny, a társadalmi problémák megoldásában érdekelt struktúra létrejöttét, ügyfélkezelésünk, kommunikációnk hitünk szerint kamatoztatja is mindezt.

Tevékenységünk a városgazdálkodás szerves része. A településüzemeltetési, kommunális jellegű szolgáltatások ellátásában jelentős részt vállal a DVG Zrt. Gazdálkodásunkat alapvetően hosszú távú együttműködési megállapodások határozzák meg, a piaci lét erősítése pedig folyamatos, kitartó munkát ad csapatunknak. A város vagyonkezelőjeként jelenlétünk növelése a szándékunk Dunaújváros határain túl, kistérségünkben, a régióban is. Eredményeinkkel városunk gazdálkodását támogatjuk, alapellátási feladataink révén.

 

Szervezeti felépítés:

 

• Pénzügyi csoport
• Számviteli csoport
• Bér- és munkaügyi csoport
• Elemző, tervező főmunkatárs

 

Az ágazat feladata:

 

• a társaság középtávú és éves tervezési és ellenőrzési rendszerének működtetése, ellenőrzése;

• a társaság tervfejezeteinek kidolgozása, koordinálása, döntésre való elkészítése;

• az operatív és hosszútávú tervek teljesítésének elemzése, a kontrolling rendszer fejlesztése, működtetése, beleértve a DVG Zrt. és a társaságcsoport adatait is;

• közreműködés a társaság működését támogató belső gazdasági és egyéb szabályzatok kialakításában, működtetésében és fejlesztésében;

• a társaság gazdasági, pénzügyi, számviteli és ügyviteli rendszerének kialakítása és betartatása;

• a DVG Zrt. működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó gazdasági események elszámolása, naprakész könyvvezetése;

• a társaság vevő számláinak kibocsátása, folyószámlák nyilvántartása, határidőn túli kintlevőségek kezelése a jogi képviselővel együttműködve;

• a beszámolók, üzleti jelentések elkészítése;

• a kapcsolt vállalkozások és az anyavállalat konszolidációs tevékenységének lebonyolítása;

• az adóbevallások elkészítése;

• a költségvetési kapcsolatok kezelése a hatályos jogszabályok szerint;

• az igazgatósági és közgyűlési előterjesztések elkészítése;

• a társasági vagyon nyilvántartása, leltározása;

• a statisztikai adatszolgáltatás;

• a bérelszámolási, munkaügyi feladatok intézése, a nyilvántartások vezetése, a tb-vel kapcsolatos ügyintézés;

• a banki kapcsolatok szervezése és irányítása;

• a terminálok működtetése;

• a társaság pénzügyeinek koordinálása;

• a hitelszerződések előkészítése.

 

Az ingatlanokhoz kapcsolódó feladatok:

 

• Lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában a kezelési, üzemeltetési és karbantartási költségek és társasházak felújítási alapjához való hozzájárulás tervezése, s mindezek felhasználásának szakszerű lebonyolítása.

• Éves lakóház-kezelési terv készítése

• A lakás és nem lakás célú bérlemények leltározásának vezetése

• Szükség szerint, de legalább évente egyszer a bérbeadó jogszabályban rögzített bérleményellenőrzési feladatok ellátása. Ennek keretében a bérleti szerződések felülvizsgálata és a szükséges szerződésmódosítások kezdeményezése

• Társasházakkal kapcsolattartás, az üzemeltetési, karbantartási költségekhez és felújítási alaphoz történő hozzájárulás, az önkormányzati tulajdon képviselete, közös költség elszámolása

• A műszaki, lakhatási feltételeknek megfelelő állapotfelvétel elkészíttetése, karbantartási és felújítási feladatok ellenőrzése

• A megüresedett önkormányzati lakások közüzemi szerződéseinek intézése

 

A bérlői jogviszonyhoz kapcsolódó feladatok:

 

• Lakásbérlettel kapcsolatos ügyek intézése

• Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez kapcsolódó adatok karbantartása, bérleti díjának számlázása, lakásfenntartási támogatások beszámítása

• A kiadott számlákhoz kapcsolódó befizetések könyvelése, ellenőrzése, kimutatások készítése

• Bérlői bejelentések, panaszok felvétele, intézése

• A bérleti díjhátralékkal rendelkező bérlő negyedévenkénti felszólítása, részletfizetési kérelmekhez kapcsolódó ügyintézés, ellenőrzés

• A díjhátralékok behajtása érdekében közjegyzői eljárások indítása, az ügyek intézése

 

Kapcsolat:

 

• Csoportvezető: 06-25/551-435

• Önkormányzati ingatlanok kezelése: 06-25/551-435

• Ügyfélfogadási idő; hétfő és szerda: 8:00-11:00 és 13:00-14:00

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS:

 • pénzügyi csoport
 • számviteli csoport
 • bér- munkaügyi csoport
 • elemző, tervező főmunkatárs
 • AZ ÁGAZAT FELADATA:

 • a társaság középtávú és éves tervezési és ellenőrzési rendszerének működtetése, ellenőrzése;
 • a társaság tervfejezeteinek kidolgozása, koordinálása, döntésre való elkészítése;
 • az operatív és hosszútávú tervek teljesítésének elemzése, a kontrolling rendszer fejlesztése, működtetése, beleértve a DVG Zrt. és a társaságcsoport adatait is;
 • közreműködés a társaság működését támogató belső gazdasági és egyéb szabályzatok kialakításában, működtetésében és fejlesztésében;
 • a társaság gazdasági, pénzügyi, számviteli és ügyviteli rendszerének kialakítása és betartatása;
 • a DVG Zrt. működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó gazdasági események elszámolása, naprakész könyvvezetése;
 • a társaság vevő számláinak kibocsátása, folyószámlák nyilvántartása, határidőn túli kintlevőségek kezelése a jogi képviselővel együttműködve;
 • a beszámolók, üzleti jelentések elkészítése;
 • a kapcsolt vállalkozások és az anyavállalat konszolidációs tevékenységének lebonyolítása;
 • az adóbevallások elkészítése;
 • a költségvetési kapcsolatok kezelése a hatályos jogszabályok szerint;
 • az igazgatósági és közgyűlési előterjesztések elkészítése;
 • a társasági vagyon nyilvántartása, leltározása;
 • a statisztikai adatszolgáltatás;
 • a bérelszámolási, munkaügyi feladatok intézése, a nyilvántartások vezetése, a tb-vel kapcsolatos ügyintézés;
 • a banki kapcsolatok szervezése és irányítása;
 • a terminálok működtetése;
 • a társaság pénzügyeinek koordinálása;
 • a hitelszerződések előkészítése.
 • Dunaújváros 2021. évi vásár naptára
  HónapNapNap
  Január1024
  Február1428
  Március1428
  Április1125
  Május923
  Június1327
  Július1125
  Augusztus822
  Szeptember1226
  Október1024
  November1428
  December1219
  A vásár helye : Dunaújváros, Papírgyári út 3.
  Telefon : 25-551-401  Fax : 25-551-409
  Telefon : 06-20/201-4640

  Arra törekszünk, hogy a ránk bízott vagyon működtetésével, fejlesztésével, korszerűsítésével a dunaújvárosiakat szolgáljuk.

  Cím: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

  Levelezési cím: H-2401 Dunaújváros Pf.: 136

  Telefon: 06-25/551-401, 06-25/551-402, 06-25/551-404

  Fax: 06-25/551-409

  E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu

  © 2023. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.