The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

Ügyfélszolgálat

Tisztelt Ügyfeleink!

Megújult környezetben, modern ügyfélfogadó rendszerrel és továbbra is kiváló kiszolgálással nyitott újra a DVG Zrt. ügyfélfogadó irodája a megszokott helyen, a Vasmű út 10/A szám alatt!

📌 VASMŰ ÚT 10/A:

 • Hétfő-kedd: 8-17 óra
 • Szerda: 8-12 óra
 • Csütörtök: 8-20 óra
 • Péntek: zárva
 • Szombat-Vasárnap: zárva

 

! 2023. szeptember 1-től !

 • Hétfő-Szerda: 8-16 óra
 • Csütörtök: 8-20 óra
 • Péntek: ügyfélmentes
 • Szombat-Vasárnap: zárva
 •  

Telefon:

06-25/551-447

 

Email:

tavho.ugyfelszolgalat@dvgzrt.hu

Dunaújváros területén az alábbi vállalkozások működtetnek költségmegosztókat:

Brunata Zenner Kft.

székhely: 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10.

adószám: 10710542-2-43

telefon: +36-1-216-5670

honlap: https://zenner.hu

email: ugyfelszolgalat@brunata.com

ista Magyarország Kft.

székhely: 1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.

cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 6. fsz.

adószám: 12120978-2-42

telefon: +36-1-882-7385

honlap: https://www.ista.com/hu/

email: ugyfelszolgalat@ista.hu

Techem Kft.

székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. A. ép. 7. em.

adószám: 10845761-2-41

telefon: +36-1-374-1010

honlap: https://www.techem.hu/

email: techem@techem.hu

Ügyfélszolgálat

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy ügyfélfogadás kizárólag az ügyfélszolgálati irodában történik,

a Kenyérgyári út 1. szám alatt nincs ügyfélfogadás.

Ügyfélszolgálati irodánk a következő nyitvatartással várja Önöket:


📌 Vasmű út 10/a (volt Tourinform iroda):


 • Hétfő-kedd: 8-17 óra
 • Szerda: 8-12 óra
 • Csütörtök: 8-20 óra
 • Péntek: zárva
 • Szombat-Vasárnap: zárva

Telefon:

06-25/551-447


Email:

tavho.ugyfelszolgalat@dvgzrt.hu


Megértésüket köszönjük!

Dunaújváros területén az alábbi vállalkozások működtetnek költségmegosztókat:

Brunata Zenner Kft.

sz←khely: 1222 Budapest, V￶r￶skereszt utca 8-10.

ad￳sz£m: 10710542-2-43

telefon: +36-1-216-5670

honlap: https://zenner.hu

email: ugyfelszolgalat@brunata.com

ista Magyarorsz£g Kft.

sz←khely: 1107 Budapest, M£zsa t←r 2-6.

c■m: 2400 Dunajv£ros, Ap£czai Csere J£nos u. 6. fsz.

ad￳sz£m: 12120978-2-42

telefon: +36-1-882-7385

honlap: https://www.ista.com/hu/

email: ugyfelszolgalat@ista.hu

Techem Kft.

sz←khely: 1134 Budapest, V£ci t 45. A. ←p. 7. em.

ad￳sz£m: 10845761-2-41

telefon: +36-1-374-1010

honlap: https://www.techem.hu/

email: techem@techem.hu

A Szolgáltatásról

A Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2021. július 1-től jogosult a dunaújvárosi távhőszolgáltatás végzésére.


2021. szeptember 15-étől pedig az Építők útján és a Béke téren található távhőtermelő létesítményekben társaságunk távhőtermelést végezhet.


A DVG Zrt. eddigi tevékenysége így ezzel a két szolgáltatással egészült ki.


Eltökélt célunk, hogy szolgáltatásunk zavartalanul és minden igényt kielégítően működjön, alapelvünk, hogy minden dunaújvárosinak alapvető joga az otthon melege!

A szolgáltatás feltételei:

Fűtés esetében a fogyasztók számára az a legfontosabb, hogy bent, a lakásukban milyen a hőmérséklet. Alább megtalálható a távhőrendelet vonatkozó része, amiből pontosan kiolvasható, hogy mikor, milyen minimumhőmérsékletet kell biztosítania a szolgáltatónak:

Fogyasztóvédelem

Társaságunk a távhőszolgáltatásról szóló törvényben foglalt általános, valamint a Kormány rendeletében foglalt részletes szabályok szerint, az Önkormányzat által kiadott Rendelet figyelembevételével együttműködik az országos és a helyi fogyasztóvédelmi szervekkel, felhasználói érdekképviseletekkel annak érdekében, hogy a felhasználókat érintő kérdésekben:

 • megismerje véleményüket,
 • tájékoztassa őket tervezett intézkedéseiről,
 • visszajelzést adjon az általuk közvetített panaszok és észrevételek kivizsgálásának eredményéről.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a panaszintézésre vonatkozó szabályokat az Üzletszabályzat 7. pontja tartalmazza (Üzletszabályzat 31. oldalától kezdődően)

Társaságunk a felhasználók tájékoztatása érdekében elektronikus információrendszert (jelen honlapot) és ügyfélszolgálatot működtet. Ha a Felhasználó az ügyfélszolgálattól kapott válasszal, intézkedéssel nem ért egyet, azt nem fogadja el, panaszának felülvizsgálatát kérheti az elérhetőségünkön. Ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a felülvizsgálat eredményét nem tartja kielégítőnek, lehetősége van jogorvoslatért a szolgáltatással kapcsolatos vitás ügy – fogyasztói jogvita – bírósági eljáráson kívüli rendezésére. Ilyen esetben a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Vármegyei Békéltető Testülethez, továbbá a Fejér Vármegyei Kormányhivatalhoz lehet fordulni.

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.,
 • Telefon: +36-22/510-310,
 • E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Illetve:

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
 • Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 936.
 • Telefon: +36-22/501-751
 • E-mail: fogyved@fejer.gov.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

 • Cím: 1054 Budapest, Bajcsí-Zsilinszky út 52.
 • Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 89.
 • Telefon: +36-1-459-7777
 • E-mail: mekh@mekh.hu
 • Web: www.mekh.hu
 •  

Márton László

fogyasztóvédelmi referens

 • fogyasztovedelem@dvgzrt.hu

Dr. Klein Tamás

adatvédelmi tisztviselő

 • adatvedelem@dvgzrt.hu

Dr. Molnár Attila

jegyző

 • Telefon: 06-25/544-218
 • Fax.: 06-25/403-586
 • E-mail: molnar.attila@dunaujvaros.hu

Az energiahatékonyságról

0 %

Minden egyes Celsius fokkal történő hőmérséklet csökkentés körülbelül 5 százalékos energia megtakarítást jelent.

0 °C

Ne legyen minden helyiségben azonos a hőmérséklet! A konyhában elég a 18 Celsius fok, a nappaliban 20 az ideális.

0 perc

Szellőztessünk röviden! Télen 3-5 percre teljesen tárjuk ki az ablakokat, akkor nem hűl ki a lakás. Bukóra nyitott ablak esetén a szellőztetéssel csak kihűl a lakás, a megfelelő légcsere nem megy végbe.

A téli napsütéses napokon húzzuk szét a függönyt, a napsütés plusz fűtésként működhet!

+ 0 %

Rendszeresen tartsuk karban a fűtőrendszert, mert ezek nélkül akár 10-15 százalékkal is nőhet a fogyasztás!

0 %

Szereljünk hővisszaverő fóliát a radiátorok mögé, mivel így nem a falat fűtjük, akár 5-6 százalékot spórolhatunk!

Ne rakjunk bútorokat, ne lógassunk függönyt a radiátorok elé, mert azok akadályozzák a meleg levegő áramlását!

Párologtassunk, mert a nedves levegőt melegebbnek érezzük a száraznál.

A hideg burkolatokkal fedett padlóra (konyha fürdőszoba, előszoba) a téli hónapokban tegyünk vastag szőnyeget!

Nyílászárócserével és a homlokzati szigeteléssel jelentős mértékben csökkenthető a társasház hővesztesége, amellyel jelentős energiafelhasználás csökkentés érhető el.

Energetikai szakreferensi riport elérhető ITT

Törvények, rendeletek

Megnevezés A jogszabály elérése
1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről
1991. évi XLV törvény a mérésügyről
2008. ←vi XLVII. t￶rv←ny a fogyaszt￳kkal szembeni tisztess←gtelen kereskedelmi gyakorlat tilalm£r￳l
2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 24/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet – a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételeiről.
2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2018. évi XXXVIII. trv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról.
2018. évi LIII. törvény a magánélet védelméről
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet a központi fűtésről és melegvíz- szolgáltatásról
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 AdatFrissítésMegőrzés 
1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendőDVG Zrt., székhely: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., levelezési cím: 2401 Dunaújváros, Pf. 136., tel: +36-25-551-401, email: dvgzrt@dvgzrt.hu, web: https://dvgzrt.hu/, ügyfélszolgálat: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/a,
2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő

Szervezeti felépítés

Melléktábla 1.

Melléktábla 2.

Melléktábla 3.

3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendőElérhetőségek
4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendőDunaújváros, Vasmű út 10/a (volt Tourinform iroda), ügyfélfogadási rend: Hétfő-szerda: 8-17 óra, csütörtök: 8-20 óra, péntek: 8-17 óra, szombat-vasárnap: zárva, tavho.titkarsag@dvgzrt.hu
5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendőnem releváns
6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adataiA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjaiA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
9.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélyeA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
11.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Vezető tisztségviselők és Felügyelőbizottsági tagok 2022.május 31-ig

Vezető tisztségviselők és Felügyelőbizottsági tagok 2022.június 1-től

Dunaújváros MJV hivatalos honlapja

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 AdatFrissítésMegőrzés 
1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Jogszabályok

Adatvédelmi szabályzat

1. sz. Melléklet

2. sz. Melléklet

3. sz. Melléklet

4. sz. Melléklet

5. sz. Melléklet

6. sz. Melléklet

7. sz. Melléklet

8. sz. Melléklet

Melléktábla 1.

Melléktábla 2.

Melléktábla 3.

2.Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelvenA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendőnem releváns
3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladataiNegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
4.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendőFogyasztóvédelmi tájékoztató
5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával 
6.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségeiA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával 
7.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékeNegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
8.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
9.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólTörvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
10.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekFolyamatosanLegalább 1 évig 
11.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukFolyamatosanAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiA vizsgálatról szólóAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával 
jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul
13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neveNegyedéventeAz előző állapot törlendő 
14.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukNegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiNegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
16.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félNegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
17.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listaA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 4. melléklet szerint
19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
 a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változataA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendőnem releváns
21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesenA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendőnem releváns
22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendőnem releváns
23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelöléseA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendőnem releváns
24.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerintA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendőnem releváns
 a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
25.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részéreA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendőnem releváns

III. Gazdálkodási adatok

 AdatFrissítésMegőrzés 
1A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolójaA változásokat követően azonnalA közzétételt követő 10 évig

2010. évi éves beszámoló

2011. évi éves beszámoló

2012. évi éves beszámoló

2013. évi éves beszámoló

2014. évi éves beszámoló

2015. évi éves beszámoló

2015. évi éves beszámoló kiegészítés

2016. évi éves beszámoló

2016. évi éves beszámoló kiegészítés

2017. évi éves beszámoló

2017. évi éves beszámoló kiegészítés

2018. évi éves beszámoló

2018. évi éves beszámoló kiegészítés

2019. évi éves beszámoló

2020. évi éves beszámoló

2021. évi éves beszámoló

2022. évi éves beszámoló

2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveNegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával 
3A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondA döntés meghozatalát követő hatvanadik napigA közzétételt követő 5 évignem releváns
4Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételévelA döntés meghozatalát követő hatvanadik napigA közzétételt követő 5 évig

2014. közbeszerzési terv

2014. közbeszerzési terv 1. sz. módosítás

2015. közbeszerzési terv

2015. közbeszerzési terv 1. sz. módosítás

2016. közbeszerzési terv

2017. közbeszerzési terv

2018. közbeszerzési terv

2019. közbeszerzési terv

2020. közbeszerzési terv

2021. közbeszerzési terv

2022. közbeszerzési terv

 A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani 
5.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)NegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
6A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetésekNegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekNegyedéventeLegalább 1 évig archívumbantartásávalnem releváns
8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)NegyedéventeLegalább 1 évig archívumbantartásávalnem releváns

Hibabejelentés

Kérjük a lakosokat, hogy amennyiben az alábbi műszaki hibát észlelik:

 • hőkozpontban történt hiba/üzemzavar
 • a távhővezeték meghibásodása, csőtörése

 • azt a DVG Zrt. műszaki ügyeletén jelezzék:

  Email: tavho.muszaki@dvgzrt.hu
  Tel.: 06-20/367-4025 (0-24-ben hívható)

  A kivonuló szolgálat a jelzés után megkezdi a hiba elhárítását.

  Gyakran ismételt kérdések

  0. INTÉZZE EL A KÉT CÉG EGYMÁS KÖZÖTT!

  Természetesen normális esetben ez így lenne. De sajnos a DVCSH Kft. sosem a normális működéséről volt híres. Elég ha a februári fűtéselzárásra gondolunk, vagy arra, hogy néhány éve a Nagyvenyim felé futó ivóvízszolgáltatást korlátozták, de a Fabó Éva Sportuszoda is maradt már szolgáltatás nélkül a DVCSH Kft. miatt. A cég kisebbségi tulajdonosának viselkedése miatt már szinte mindenhol ajtót mutattak ennek az üzleti körnek, egyedül Dunaújvárosban nem akartak. Pomázi Csabától sehol sem volt könnyű az elválás, 2015-ben Szekszárdon hasonlóan a mostani esethez jogellenesen számlázott tovább. Erre a magatartásra nem lehet felkészülni, csak a fogyasztók együttműködésével lehet tőlük megszabadulni. A DVCSH Kft. nem fog együttműködni, ezt a cég ügyvezetője, Neszmélyi Loránd (ő egyébként vezetője a Global Faktornak is, amelyik a fenyegető leveleket küldi a lakosságnak) már korán világossá tette, amikor a DVG Zrt. vezetői békés átadást kértek tőle. Mivel a DVCSH nem hajlandó együttműködésre, így a két cég sajnos nem tudja egymás között elintézni. Ha a lakosság az önkormányzat, az Energiahivatal (MEKH) és a DVG Zrt. kérése ellenére továbbra is a DVCSH-nak fizet, akkor azzal tovább pénzeli a DVCSH Kft.-t akiknek így lesz forrásuk tovább számlázni és további akciókat szervezni a lakosság megtévesztésére. Ez az összeg ugyanakkor az önkormányzati tulajdonban álló DVG Zrt. számlájáról fog hiányozni.

  1. Mi az ügy előzménye?

  A DVCSH Kft. szolgáltatási színvonalát és a fogyasztókhoz való hozzáállását nem kell bemutatni a dunaújvárosiaknak. Az utolsó csepp a februári szolgáltatásleállítás volt a pohárban. E miatt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 25 millió forintos bírságot is kiszabott a DVCSH-ra. Egy részlet a Határozatból, hogy mire vetemedett a DVCSH: „2021.02.05-én, kb. 14 óra 30 perckor, megjelent intézményünkben (Hétszínvirág Bölcsőde, Dunaújváros, Barátság u. 1) a DVCSH-tól két férfi, akik kolléganőmmel annyit közöltek, hogy honnan érkeztek, majd a folyosó végén lévő hőközpontba mentek, ajtót magukra csukták. Kolléganőm jelezte nekem, hogy jöttek, de mivel intézményünkbe rendszeresen járnak karbantartás, leolvasás céljából, nem gondoltunk semmi rosszra. Távozáskor annyit mondtak, „Köszönjük, Viszlát!” E miatt Dunaújváros vezetése felmondta a DVCSH-val kötött távhőszolgáltatási szerződést.

  2. Ki lett az új szolgáltató?

  A MEKH június végén úgy döntött, hogy az MVM OTSZ-t jelöli ki szolgáltatónak 2021. július 1-től. Mivel a DVCSH nem volt hajlandó együttműködni az MVM-el, a MEKH visszamenőleges hatállyal a DVG Zrt.-t jelölte ki Dunaújváros távhőszolgáltatójának.

  3. Kié a távhőrendszer, miért volt szükség a rendőrség közbelépésére?

  A távhőrendszer a város tulajdona, 1998-ban ezt adta bérbe az új szolgáltatónak, a város távhőellátása addig is ezen keresztül valósult meg. Ha azon a bérlő időközben átalakításokat vagy beruházásokat végzett, akkor azokat egyeztetnie kellett (volna) a tulajdonossal. Jelenleg is tart a felmérés, hogy milyen ilyen változtatások történtek a rendszeren.


  4. Mi a fogyasztók teendője?

  Mivel a DVCSH ügyvezetője az együttműködést megtagadta, így a váltásban a fogyasztók közreműködésére is szükség van. Mivel a DVCSH nem adja át a fogyasztók adatait ezt a fogyasztóknak kell megadniuk a DVG-nek. Erre az esetre már most egy adatbekérőt tesz közzé a DVG a fogyasztóknak. Ezt kérik kitöltve visszaküldeni annak érdekében, hogy a DVG-nek meglegyenek a fogyasztók adatai. Ha a DVCSH együttműködne és átadná a fogyasztók adatait a DVG Zrt.-nek akkor semmit nem kellene tenniük a fogyasztóknak. Ebben az esetben a DVG intézné a továbbiakban a számlázást, amiről névre szóló levélben értesíti a fogyasztókat. A DVCSH együttműködése esetén a két cég elvégezné az elszámolást egymással.

  5. Mi lesz a júliusi számlákkal?

  Mivel a DVCSH-nak júliusban már nem volt engedélye szolgáltatni, még akkor sem számlázhatná ki ezt az időszakot, ha ténylegesen ő szolgáltatott volna. Mivel az engedélyes a DVG Zrt. ezért nekik ki kell állítaniuk a júliusi számlát. Ha valaki mégis befizette a DVCSH-nak a júliusi számlát, akkor azt küldje el a DVG részére, ezt ők fogják számfejteni.

  KÉTSZER SENKINEK SEM KELL BEFIZETNIE UGYANAZT AZ ÖSSZEGET JÚLIUSRA!

  6. Júliusban még a DVCSH szolgáltatott, akkor nem neki jár a pénz?

  Azt, hogy ki szolgáltathat Magyarországon távhőt egyedül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH) van joga eldönteni, ezt még a DVCSH is elismeri. Azt azonban nem teszik hozzá, hogy a MEKH a H 1579/2021 számú rendeletével a DVCSH távhőszolgáltatói működési engedélyét visszavonta, 2021. július 1-től. A DVCSH Kft.-nek ettől a naptól kezdve nincs joga szolgáltatni, ha ezt mégis megtette az súlyos szabályszegés, ha még ki is számlázza, az újabb szabályszegés. Ha ennek ellenére a DVCSH úgy érzi, hogy jogos követelése van, akkor azt az új szolgáltatóval kell rendeznie, nem a dunaújvárosi embereket kellene vegzálnia.

  7. Mit tegyek, ha bankon keresztül, állandó átutalással fizetek a DVCSH-nak?

  A legbiztosabb ha ezt az utalást leállítja, így a DVCSH biztosan nem tud olyan díjat levonni Öntől, amire nem jogosult. Fontos, hogy oda kell figyelni, mert érkezett olyan visszajelzés, hogy a DVCSH helyett egy másik cég jelent meg (pl. Perkons) hogy a DVCSH díját levonja. Ha ilyen történik, akkor a másik céget is tiltani kell.

  8. Mi a helyzet a vízdíjjal?

  A víz- és a csatornaszolgáltatás díja 2022. április 30-ig a DVCSH Kft.-t illeti, így azt továbbra is nekik kell fizetni.

  9. A Székesfehérvári Törvényszék 26.G.40.072/2021/7. ügyszámon meghozott végzése a DVCSH-nak igazat, akkor miért nem ő a szolgáltató?

  A Székesfehérvári Törvényszék végzése egy ideiglenes intézkedés, ami azt mondja ki, hogy a DVCSH Kft. és a DMJV Önkormányzata között 1998. július 12-én megkötött üzemeltetési-vállalkozási szerződés hatályban van. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a DVCSH-nak nincs engedélye szolgáltatni, azt ugyanis a MEKH 2021. június 30-ai hatállyal elvette. Vagyis hiába döntött úgy a Törvényszék egy ideiglenes intézkedéssel, hogy a DVCSH és a DVG közti szerződés még életben van, a DVCSH ezt nem tudja ellátni, mert nincs szolgáltatási engedélye.

  10. Mit kell tennem a Global Faktor Zrt fizetési felszólításával?

  A távhőre vonatkozó részével semmit. A Global Faktor Zrt nevű cég a DVCSH kisebbségi tulajdonosainak társasága (vezető tisztségviselője Neszmélyi Loránd, aki egyben a DVCSH Kft. ügyvezetője is), amely semmilyen szerződéses kapcsolatban nem áll Önnel. A levélben említett követeléskezelési díjakat akkor kérhetné a társaság, ha arra valamilyen szerződés feljogosítja őt. Mivel azonban Ön és a DVCSH között nincsen a távhő tekintetében közüzemi szolgáltatási szerződés, ezért ezen hátralékának kezelésére díjat sem számíttathat fel. Fontos tudnia, hogy a Global Faktor nem végrehajtó. Végrehajtásnak, letiltásnak vagy foglalásnak csak végrehajtható okirat alapján van helye, ilyet pedig egy szerződéses követelés tekintetében csak közjegyző, vagy bíróság adhat ki. Éppen ezért, ha Ön közjegyzői levelet kap, azt mindenképpen vegye át, mert abban fizetési meghagyás lehet, amelynek ellent kell mondania. Egy ilyen ellentmondást természetes személy két tanú által hitelesített levélben küldhet meg a fizetési meghagyást kiállító közjegyzőnek. Jogi személyek elektronikus úton terjeszthetik elő.

  NAGYON FONTOS: a víz tekintetében a DVCSH 2021. december 31-ig szolgáltató, arra ez a pont nem igaz.

  11. CSOK esetén nem lehet közüzemi tartozás.

  Sajnos a DVCSH nem ad át adatokat, így a DVG Zrt., aki a tényleges szolgáltató, sajnos nem tud a visszamenőleges helyzettel kapcsolatban igazolást kiadni. Fontos, hogy a DVCSH-val szembeni tartozásokat a DVG Zrt. nem viszi tovább, amik megelőzően keletkeztek, azokat a DVCSH-val kell elszámolni. Viszont: ha ezek a tartozások kizárólag a július elsejétől számított távhő és HMV díjakból állnak össze, azon tekintetben a DVCSH már nem jogosult sem mentes nyilatkozat kiadására, sem ezen nyilatkozat megtagadására, mert nem közszolgáltató. Amennyiben ilyen konkrét probléma adódik, érdemes első körben a bankfiókkal egyeztetni, hogy mit fogad el igazolásnak – mivel a banki gyakorlat mindenhol eltérő lehet. Amennyiben konkrét banki igazolási forma meghatározásra kerül, úgy a DVG Zrt.-nél megvizsgáljuk annak kiállíthatóságát, akár adott esetben a bankkal közvetlenül is felvesszük a kapcsolatot, ha ezzel segíteni tudjuk az ügyintézést.

  12. A kiadott tájékoztatón miért nincsenek hivatalos adatok?

  A DVG minden adata megtalálható az ingyenesen elérhető e-cegjegyzek.hu oldalon. A kiállított számlákon minden szükséges adat feltüntetésre fog kerülni. Az addigi ügyintézéshez, akinek szüksége van a DVG bármely általa nem ismert adatára, és azt nem találja az interneten sem, úgy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

  13. A DVG Zrt. adja írásba…

  A DVG Zrt. nem hatóság, így hiába ad „írásba” bármit is. Így van ez a DVCSH Kft.-vel is, akkor is ha a cég magatartása és kommunikációja azt sugallja a fogyasztóknak, hogy a DVCSH Kft. a jogszabályok felett ál. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a szolgáltatás kérdését már határozatban rendezte, amit közleményben is megerősített, kettő alkalommal is. A közlemények megtalálhatóak a hivatal honlapján. A MEKH mint hivatal viszont ténylegesen hatóság, az Országgyűlésnek felelős, és törvény mondja ki feladatait és jogköreit. Az ő mondatai éppen ezért komolyan veendőek, és nem keverendőek össze a DVCSH képzelgéseivel.

  14. Számlákon szereplő tételek érthetetlenek.

  Sajnos ebben az ügyben mi nem tudunk igazságot tenni. Egyedi számlázási ügyekben a fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordulhatnak. A Global Faktor Zrt. felettes szerve a Magyar Nemzeti Bank, így ellene eljárást ott kell bejelenteni.

  15. Személyes adatokat miként kezeli a DVG Zrt.?

  A DVG Zrt. és a fogyasztók között 2021. július 01. naptól közüzemi szolgáltatási szerződés van érvényben. Ezen szerződés teljesítéséhez szükség van a fogyasztók személyes adataira. Az adatvédelemre irányadó szabályoknak a DVG Zrt mindenben eleget tesz, a GDPR szabályozás értelmében a jogkezelés jogcíme a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont).

  16. Pintér Tamás polgármester is a DVCSH Kft.-nek fizet!

  Ez nem igaz. Polgármester Úr a júliusi számláját tudatosan fizette be a cégnek, hogy személyesen is részt vehessen a DVCSH Kft.-vel szembeni perben. Az augusztusi számlát azonban már nem fizette be, a DVCSH Kft. ezen állítása hazugság.

  17. Nekem a DVCSH Kft.-vel van szerződésem!

  Ez nem igaz. A fogyasztók és a DVCSH Kft. között 2021. július 1-től távhő tekintetében nincs hatályban közszolgáltatási szerződés, a MEKH döntésének értelmében ugyanis ettől a naptól a DVG Zrt.-vel állnak szerződéses viszonyban. Ahogyan más szolgáltatóváltás esetén, így most sincs szükség új szerződés megkötésére, mert a korábbi szerződés él tovább.

  18. Milyen időszakonként számláz majd a DVG Zrt.?

  Ugyanúgy történik majd a számlázás, ahogyan az a DVCSH Kft. korábbi gyakorlata volt.

  19. Mikor várható a DVG Zrt. általi mérőóra leolvasás?

  A DVG Zrt. már hetek óta végzi a társasházi hőközpontokban a leolvasásokat.

  20. Mikor köt velem szerződést a DVG Zrt.?

  A MEKH határozatának megfelelően 2021. július 1-től Önnek a DVG Zrt.-vel van szerződése a távhőfogyasztásról. Más szolgáltatóváltáshoz hasonlóan a korábbi szerződése tovább él, nincs szükség új szerződés megkötésére.

  21. Melyik cég végzi majd az éves leolvasást?

  A költségosztók leolvasását az a cég végzi, akinek erre a társasházzal szerződése van. A DVG Zrt. szolgáltatása a társasházi hőközpontig terjed (ahogyan korábban a DVCSH-é is).

  22. Ki állítja majd ki részemre az éves elszámoló számlát?

  Ez a DVG Zrt. állítja majd ki, a DVCSH Kft.-től azonban kapnia kell egy elszámoló számlát, amiben 2021. július 1-ei nappal mindent elszámol Önnel.

  23. Milyen határidővel kell majd a DVG Zrt. által kiállított számlát kiegyenlítenem?

  A fizetési határidő is ugyanaz lesz, mint korábban.

  24. Aki ezen átmeneti időszak alatt vásárol/elad/örököl ingatlant, mi a teendője?

  A köztartozás mentességi igazolást az ügyvéddel érdemes egyeztetni, a dunaújvárosi ügyvédek nagy valószínűség szerint ismerni fogják a helyzetet. Lehetséges megoldás, hogy a szerződésbe kell foglalni, hogy az előző szolgáltató (a DVCSH Kft.) nem adja át az adatokat, ezért az óraállásokat a szerződésben tüntetik fel. Öröklés esetén az örökös felel azért a tartozásért vagy túlfizetését, amit az örökhagyó hagyott.

  25. Aki most kíván átalakításokat végeztetni fűtésrendszerén, melyik szolgáltatóhoz forduljon?

  Fűtési idényben csak a közös képviselő írásos engedélyével lehet a rendszert üríteni. A lakásokban található fűtőberendezések a lakások részei, a társasházi hőközpont és a lakás közötti csövek pedig a társasházé. Ezeknek a karbantartására a társasházak maguk kötnek szerződést az egyes vállalkozókkal. Sok társasház esetében ez a DVCSH Kft. Ez a szerződés független a távhőszolgáltatástól, ezért ha a társasházaknak a DVCSH Kft.-vel van szerződésük erre a feladatra azt a DVCSH Kft.-nek kell elvégeznie.

  26. A DVCSH által küldött számlán a vízmelegítési díj 2 hónapot ölel fel, pl. június és július havi vízmelegítési díj egy számlán. Ezt be kell fizetni?

  Nem, mert a számlán nem szerepelhet július 1. utáni szolgáltatás. Hiába van rajta olyan tétel (pl. júniusi) amit jogosan követel a DVCSH, a számla érvénytelen, mert olyan tétel is szerepel rajta (június 30-a utáni) amire már nincs joga.

  27. A DVCSH Kft. átkönyvelte a vízszámlám túlfizetését a távhőszámlámra, ez jogos?

  Nem, ehhez a DVCSH Kft.-nek nincs joga. Ez két külön szolgáltatás, nem is feltétlenül kell egy cégnek végeznie. Mielőbb jelezze a DVCSH Kft.-nek írásban, hogy ehhez nem járul hozzá és kérje a pénz visszakönyvelését.

  © 2023. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.