Ágazataink, tevékenységeink

DUNAÚJVÁROS ZÖLD TERÜLETEIRE VONATKOZÓ ADATOK


 • Erdőterület nagysága: 3 436 000 m²
 • Városi parkok területének nagysága: 1 636 910 m²
 • Partvédelmi terület nagysága: 1 600 000 m²
 • A partvédelmi területből gyep: 690 664 m²
 • A parkok területéből gyep: 1 156 700 m²
 • A parkok területéből cserje és/vagy sövény: 188 600 m²

 • Az erdészet fő tevékenysége Dunaújváros erdőterületeinek fenntartása. Jogelődjét, az Erdészeti Üzemet az 1950-es évek elején hozták létre, a feladatuk a városi erdőállomány telepítése, fenntartása volt. Az ágazat az erdőgazdálkodási feladatait az úgynevezett Erdőgazdálkodási Ütemterv alapján végzi. Ez az ütemterv szabályozza az erdőfenntartási, erdőápolási, – gyérítési, – tisztítási, fakitermelési munkák elvégzését. A fő tevékenységi kör mellett az ágazat parkfenntartási, – ápolási, parképítési feladatokat is ellát, csapatunk tavasztól őszig kaszálja a város külső területeit, télen pedig a hó eltakarításában segítünk. A hatékony, szakmailag magas szintű munkavégzéshez megfelelő képzettségű, tudású szakemberekkel, technikai háttérrel rendelkezünk.

  parkfenntartó csoport fő tevékenységi köre a dunaújvárosi városi, és partvédelmi funkciót ellátó parkok és zöldterületek gondozása, a fenntartáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások ellátása: parktakarítás, a téli hónapokban síkosságmentesítés, hóeltakarítás. A feladatokat az ágazat alkalmazásában álló munkavállalók végzik. Ez a típusú foglalkoztatás kiválóan bevált, az elmúlt években sokan jutottak munkalehetőséghez, végeztek a közösségünk számára hasznos feladatot, csapatunk külsősként is megbecsült tagjaiként. Az ágazat rendelkezik a parkfenntartási feladatok (fűkaszálás, fűgyűjtés és szállítás, lombgyűjtés és szállítás, fa- és cserjeápolás, stb.) ellátáshoz szükséges gépparkkal és eszközökkel.

  A szolgáltatási struktúra főbb elemei:

  Az ágazat parkfenntartási és parktakarítási tevékenységét a polgármesteri hivatallal kötött megállapodások mellékleteiben meghatározott munkaműveletekre, területekre lebontott, tételes ütemezés alapján végzi. A szerződések a fontosabb munkák (például fűkaszálás, fűgyűjtés, – szállítás) időbeni ütemezését és határidejét is tartalmazzák. A fűfelületek gondozása, a fák, cserjék, sövények ápolási és fenntartási munkálatai mellett az egynyári virágágyak, a rózsa és élővirág felületek ültetése és gondozása is a társaság feladata.

  KÁDÁR-VÖLGYI ARBORÉTUM

  A Kádár-völgyi Arborétumnak, amely védett természetvédelmi terület, valamint a telephelyen kialakított állatsimogatónak szintén az erdészet a kezelője, működtetője. Az arborétum megtekintése ingyenes. Az erdészet területén portaszolgálat működik, így egyéni látogatók bármikor megtekinthetik az Alsófoki patak mentén körbejárható élőfa-gyűjteményt, a tanösvényt, valamint a mini, háztáji állatkertet. A csoportoknak minden esetben, de igény szerint az egyéni érdeklődőknek is ajánljuk az előzetes bejelentkezést, hogy idegenvezető segítségével tehessenek tanulságos túrát a faritkaságok között, a páratlan mikroklímájú, hűvös völgyben.

  A DVG Zrt. Vállalkozási, Műszaki és Ingatlankezelő Ágazata kiemelt feladatot lát el a vagyonkezelő társaságon belül: a városüzemeltetéssel kapcsolatosan építési, rekonstrukciós, állagmegóvási feladatokat végzünk. Ezen a területen több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk. Többnyire az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás célú helyiségeket, valamint a DVG Zrt. épületeit újítjuk, bővítjük, fejlesztjük, tartjuk karban. Vagyonkezelő társaságunk azonban jelen van a piacon is, magas szintű műszaki felkészültségünk garanciát jelent a külső megbízások esetében is.

   

  A DVG Zrt. kivitelezésében megvalósult, vagy megvalósuló beruházások, fejlesztések:

   

  2018-AS ÉV:

   
 • Dunaújvárosi Aquantis Élményfürdő felújítás kivitelezési munkái
 • Dunaújváros, ”Zöld Város kialakítása„ című projekt keretében az I. Főtértől keletre eső terület rekonstrukciója és a II. Vasmű út és a kis Vasmű utca közötti zöld területek rekonstrukciója projektelemek kivitelezési munkálatai
 • Dunaújvárosi Küzdősport Csarnok fejlesztés kivitelezési munkálatai
 • Dunaújvárosi Labdarúgó létesítmények fejlesztése kivitelezési munkálatai
 • Dunaújvárosi Atlétikai fejlesztések kivitelezési munkálatai
 • Dunaújváros, Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésének kivitelezési munkálatai
 •  

  2017-AS ÉV:

   
 • Dunaújvárosi Óvodák Napsugár tagóvoda tagintézménye felújítási és energetikai korszerűsítésének kivitelezési munkálatai
 • Dunaújvárosi Óvodák Aprók Háza Tagóvoda tagintézménye felújításának és energetikai korszerűsítésének kivitelezési munkálatai
 • Dunaújváros, Juharos Étterem vendégtér felújításának kivitelezési munkálatai
 • Dunaújváros, Partvédmű  víztelenítő kútjaiból kitermelt szabadstrandi öbölbe történő átvezetésének kivitelezési munkálatai
 • Dunaújváros, Dózsa Mozi előtti buszmegálló (keleti oldal) burkolatsüllyedés javítási munkálatai
 • Dunaújváros, Pentelei Waldorf és Pentelei Molnár János Szakképző Iskola Kazáncseréjének kivitelezési munkálatai
 • Dunaújváros területén út-, járda, és lépcső javítási munkálatok
 • Dunaújváros területén kerékpárutak felújítási munkálatai
 •  

  2016-OS ÉV:

   
 • Dunanett Kft műhelyépületének helyreállítási munkálatai
 • Dunaújváros, Építők útja felújítási munkálatai
 • Dunaújváros, Venyimi úti gyalogátkelő kivitelezési munkálatai
 • Dunaújváros, Vásártérre vezető járda kivitelezési munkálatai
 • Dunaújváros, Tornacsarnok Attika fal építési munkálatai
 • Dunaújváros, Modern Városok program tervezési munkálatai
 • Dunaújváros, Zengő-Bongó Bölcsöde kerítésének felújítási munkálatai
 • Dunaújváros, Kemping Szauna Park kivitelezési munkálatai
 •  

  A DVG Zrt. alkalmazásában álló szakiparosok, felsőfokú műszaki végzettséggel, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői jogosultságokkal rendelkező szakemberek közreműködésével a következő tevékenységeket látjuk el:

   
 • Építőmesteri munkák, új épületek építése, épület-felújítás, épületfenntartás, – üzemeltetés
 • Lapostetők hő- és csapadékvíz elleni szigetelése
 • Szárazépítés, gipszkartonfalak, álmennyezetek kivitelezése
 • Épületasztalos munkák végzése
 • Épületasztalos jellegű javítások, új szerkezetek gyártása
 • Épületgépészeti szerelések, javítások
 • Út- és járdaburkolatok javítása, közmű- és mélyépítési feladatok
 • Festési, mázolási munkálatok kivitelezése
 • Közúti jelzések létesítése, javítása, karbantartása
 • Köztéri bútorok és eszközök építése, telepítése, karbantartása, javítása
 • Épületvillamossági munkák kivitelezése
 •  

  A kivitelezési jellegű munkák mellett vállaljuk épületek energetikai tanúsítását, műszaki ellenőri feladatok ellátását az alábbi területeken:

   
 • Épületek energetikai tanúsítása
 • Épületvillamossági hálózatok tervezése korlátozás nélkül
 • Épületgépészeti munkák tervezése korlátozás nélkül
 • Közműhálózatok tervezése korlátozás nélkül
 • Utak, járdák tervezése korlátozás nélkül
 • Építész tervezés É-3 tervezői fokozatban
 • Műszaki ellenőr I. mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterületen
 • Műszaki ellenőr I. épületgépész szakterületen
 • Műszaki ellenőr I. és II. magasépítési szakterületen
 •  

  A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-nél kiemelt figyelmet fordítunk munkatársaink képzésére, szakmai felkészültségük folyamatos fejlesztésére, eszközeink korszerűsítésére. A célunk, hogy a lehető legmagasabb szinten megfeleljünk az aktuális előírásoknak, a megrendelői igényeknek. Az létesítmény gazdálkodási csoport intézi a meglévő 400 darab önkormányzati tulajdonú, lakás és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos vagyonkezelési ügyeket.

  SZERVEZETI FELÉPÍTÉS:


 • Pénzügyi csoport
 • Számviteli csoport
 • Bér- és munkaügyi csoport
 • Elemző, tervező főmunkatárs

 • AZ ÁGAZAT FELADATA:


 • a társaság középtávú és éves tervezési és ellenőrzési rendszerének működtetése, ellenőrzése;
 • a társaság tervfejezeteinek kidolgozása, koordinálása, döntésre való elkészítése;
 • az operatív és hosszútávú tervek teljesítésének elemzése, a kontrolling rendszer fejlesztése, működtetése, beleértve a DVG Zrt. és a társaságcsoport adatait is;
 • közreműködés a társaság működését támogató belső gazdasági és egyéb szabályzatok kialakításában, működtetésében és fejlesztésében;
 • a társaság gazdasági, pénzügyi, számviteli és ügyviteli rendszerének kialakítása és betartatása;
 • a DVG Zrt. működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó gazdasági események elszámolása, naprakész könyvvezetése;
 • a társaság vevő számláinak kibocsátása, folyószámlák nyilvántartása, határidőn túli kintlevőségek kezelése a jogi képviselővel együttműködve;
 • a beszámolók, üzleti jelentések elkészítése;
 • a kapcsolt vállalkozások és az anyavállalat konszolidációs tevékenységének lebonyolítása;
 • az adóbevallások elkészítése;
 • a költségvetési kapcsolatok kezelése a hatályos jogszabályok szerint;
 • az igazgatósági és közgyűlési előterjesztések elkészítése;
 • a társasági vagyon nyilvántartása, leltározása;
 • a statisztikai adatszolgáltatás;
 • a bérelszámolási, munkaügyi feladatok intézése, a nyilvántartások vezetése, a tb-vel kapcsolatos ügyintézés;
 • a banki kapcsolatok szervezése és irányítása;
 • a terminálok működtetése;
 • a társaság pénzügyeinek koordinálása;
 • a hitelszerződések előkészítése.
 • Az Ingatlankezelés ügyfélfogadása szünetel!


  Elérhetőségek:

 • Takács Anikó: takacs.aniko@dvgzrt.hu
 • Ferencz Gyöngyi: ferencz.gyongyi@dvgzrt.hu

 • Az ingatlanokhoz kapcsolódó feladatok:

 • Lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában a kezelési, üzemeltetési és karbantartási költségek és társasházak felújítási alapjához való hozzájárulás tervezése, s mindezek felhasználásának szakszerű lebonyolítása.
 • Éves lakóház-kezelési terv készítése
 • A lakás és nem lakás célú bérlemények leltározásának vezetése
 • Szükség szerint, de legalább évente egyszer a bérbeadó jogszabályban rögzített bérleményellenőrzési feladatok ellátása. Ennek keretében a bérleti szerződések felülvizsgálata és a szükséges szerződésmódosítások kezdeményezése
 • Társasházakkal kapcsolattartás, az üzemeltetési, karbantartási költségekhez és felújítási alaphoz történő hozzájárulás, az önkormányzati tulajdon képviselete, közös költség elszámolása
 • A műszaki, lakhatási feltételeknek megfelelő állapotfelvétel elkészíttetése, karbantartási és felújítási feladatok ellenőrzése
 • A megüresedett önkormányzati lakások közüzemi szerződéseinek intézése

 • A bérlői jogviszonyhoz kapcsolódó feladatok:

 • Bérleti szerződéskötés, lakásbérlettel kapcsolatos ügyek intézése
 • Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez kapcsolódó adatok karbantartása, bérleti díjának számlázása, lakásfenntartási támogatások beszámítása
 • A kiadott számlákhoz kapcsolódó befizetések könyvelése, ellenőrzése, kimutatások készítése
 • Bérlői bejelentések, panaszok felvétele, intézése
 • A bérleti díjhátralékkal rendelkező bérlő negyedévenkénti felszólítása, részletfizetési kérelmekhez kapcsolódó ügyintézés, ellenőrzés
 • A díjhátralékok behajtása érdekében közjegyzői eljárások indítása, az ügyek intézése

 • Kapcsolat:

 • Csoportvezető: 06-25/551-435
 • Önkormányzati ingatlanok kezelése: 06-25/551-437
 • Ügyfélfogadási idő; hétfő és szerda: 8:00-11:00 és 13:00-15:00

 • TÁRSASHÁZ KEZELÉS

  A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény alapján végzi társasház kezeléssel kapcsolatos feladatokat.


  Teljes körű közös képviseleti, LÉTESÍTMÉNY GAZDÁLKODÁSi tevékenységünket átfogó ismerettel, jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák végzik, munkájukat a műszaki szakterületen, valamint a gazdasági ágazatnál, könyvelő, pénzügyi, számviteli, elemző, tervező területen dolgozó munkatársak segítik.


  A DVG Zrt. több mint 10 éve van jelen a dunaújvárosi piacon, közös képviseleti tevékenységet vállaló társaságként. A vállalat tagja a Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetségének. A társulás vagyonkezelők, társasházkezelők számára ad aktuális információkat, pályázatokkal, támogatásokkal, különféle fejlesztési lehetőségekkel, stratégiákkal kapcsolatos tájékoztatást. A szövetség konferenciáin résztvevőként munkatársaink folyamatosan képzik magukat.


  A tevékenységi körhöz tartozik:


  Pénzügyi, könyvvezetési, számlaforgalmi szolgáltatások

 • Bankszámla nyitása, a társasház működési számlájának kezelése, elektronikus átutalásos rendszerben
 • A társasház felújítási, megtakarítási számláinak, a lekötött betéteinek kezelése
 • Lakástakarék pénztár, lakáskassza szerződések előkészítése
 • A társasház pénzforgalmának könyvelése, bizonylatok őrzése, nyilvántartása
 • Társasházak iratainak, levelezésének rendszerezése, nyilvántartása, őrzése
 • A közös tulajdon hasznosításából, bérbeadásából származó bevétel nyilvántartása, adóbevallás elkészítése
 • Folyamatos kontroll, nehézségek felmerülése esetén rendkívüli közgyűlés összehívása, javaslatkészítés

 • Működési feladatok:

 • Alakuló közgyűlés összehívása, szakszerű levezetése
 • Jegyzőkönyvek, határozatok nyilvántartása
 • Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Alapító Okirat elkészítése, módosítása, a közgyűlés elé terjesztése
 • Éves beszámolók elkészítése, beterjesztése
 • Számvizsgáló Bizottsággal kapcsolattartás
 • A közös költség megállapítása, befizetésének ellenőrzése, nyilvántartása, a hátralékos tulajdonostársakkal szemben eljárás kezdeményezése
 • Kintlevőségek behajtására jogi eljárás kezdeményezése külön díjazás keretében (jogi képviselet, végrehajtási eljárás, illetékek)
 • Teljes körű könyvelés (a társasház nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá)
 • Kapcsolattartás a tulajdonosokkal

 • Műszaki feladatok:

 • Társasház garanciális, biztosítási, szavatossági ügyinek intézése
 • A társasházak műszaki felülvizsgálatának elvégzése, a felújítási munkák felmérése
 • Az épület állagának felmérése, a karbantartási, helyreállítási munkálatok elvégzése saját műszaki ágazatunk munkatársainak segítségével
 • Szabványossági vizsgálatok megrendelése (tűz-, villám- és érintésvédelem), szükség esetén a vizsgálat során felmerülő problémák megoldása, munkálatok elvégzése
 • A műszaki feladatok ellátása során a DVG Zrt. műszaki ellenőrei a társasházak rendelkezésére állnak

 • Kapcsolat:

 • Társasházi közös képviselet: 06-25/551-432
 • Ügyfélfogadási idő; hétfő és szerda: 8:00-11:00 és 13:00-15:00
 • Takács Anikó: takacs.aniko@dvgzrt.hu
 • Ferenc Gyöngyi: ferenc.gyongyi@dvgzrt.hu
 • A téli időszakban (minden év november 15. – december 31. és január 1. – március 31. közötti időszakban) a Dunaújváros Megyei Jogú Város kezelésében lévő közlekedési célú közterületeinek hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatait keretszerződés alapján a DVG Zrt. végzi. A munka és annak elszámolásának részleteit a Dunaújváros Polgármesteri hivatala (mint megrendelő) és a DVG ZRT. (mint vállalkozó) által megkötött keretszerződés tartalmazza.


  A DVG Zrt. téli feladatai közé tartozik a város közútjainak, tömegközlekedési útvonalak járműforgalmának, továbbá a közintézmények elérhetőségének biztosítása, de a társasházakhoz nem köthető járdafelületek, biciklijárdák, egyes keskeny vagy nagy gépekkel nem megoldható utcák takarítását, és a gyalogátkelőhelyek megközelíthetőségének, és a gyalogosok átkelésének biztosítását is a DVG Zrt. végzi. A DHHF-el közös feladat a megállók megközelíthetőségének és a le és felszállásnak biztosítása.


  Cégünk Önkormányzati megrendelés alapján ügyeleti rendszert tart fenn, hogy szükség esetén gyors riasztással lehessen a síkosság-mentesítési és hóeltakarítási feladatokat megkezdeni. A vezető ügyeletesek feladata, az ügyelet ideje alatt a munkavégzés elrendelése, ellenőrzése, dokumentálása, továbbá a járdatakarító gépi és kézi munkát irányító ügyeletesek (Park-Erdő, DVG közhasznú, DHHF) riasztása, munkájuk ellenőrzése. Munkájukhoz tartozik az úttakarító sózó gépek közvetlen irányítása, ellenőrzése.


  Az ügyelet felépítése:

 • 1 fő vezető ügyeletes
 • 1 fő park-erdő ügyeletes
 • 1 ügyeletes gépjármű
 • 4 db tehergépjármű közutak takarításához
 • 1 db rakodógép
 • 5 db kistraktor járdatakarításhoz
 • 20 fő kézi munkaerő DVG park – erdő
 • 25 fő kézi munkaerő DVG szolgáltatás
 • 30 fő kézi munkaerő DHHF
 • alvállalkozó 1 db tehergépjármű

 • A síkosság-mentesítés technológiája:

  A 346/2018. (XII.30.) a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet, 5.§ 2. számú bekezdése értelmében, útszóró só csak ott alkalmazható ahol annak használata fásszárú növényeket nem veszélyeztet. Fás szárú növények közelében környezetbarát CaCl2 granulátum illetve oldat használata ajánlott.


  -5 c ° alatti hőmérséklet esetén a konyhasó hatása megszűnik, ezért CaCl2 oldat hozzáadásával történik a só kijuttatása, így akár -15 fokig is megmarad az olvasztó hatás.


  A kijuttatandó anyagmennyiség:

 • megelőző kezelés, kismértékű lefagyás, 15gr/m2 útszóró só
 • havazás, ónos eső esetén 25gr/m2 útszóró só
 • jégréteg, letaposott hó esetén CaCl2 -al keverve 40gr/m2 útszóró só
 • ÉRVÉNYES 2020. július 01-től!


  Üzemeltető: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
  Telefonszám: 06-25/551-463
  E-mail cím: uszidujv@dvgzrt.hu
  Felügyeleti szerv: DMJVPH (2400, Dunaújváros, Városháza tér. 1.)

  Cím: 2400 Dunaújváros, Építők útja 9.

  Nyitvatartás Hétköznap: 05:30 – 21:30
  Hétvégén: 05:30 – 20:00

  AKTUÁLIS ESEMÉNYEK – A létesítmény egyidejű befogadóképessége: 700 fő A létesítményt csak saját felelősségre lehet használni. Az uszoda területén csak érvényes belépőjeggyel vagy bérlettel lehet tartózkodni. A belépő (jegy, bérlet stb.) megvásárlásával a vendég (szurkoló) elfogadja a Fabó Éva Sportuszoda érvényes házirendjét és a rendezvény lebonyolítója által előírt pályarendszabályt. Az érvényben lévő szolgáltatási árak a pénztárnál vannak kifüggesztve.

  SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK (Érvényes 2020. január 1-től.)


  BELÉPŐJEGYEK

 • Jegy
 • Bérlet
 • Egész napos belépőjegy

 • Felnőtt jegy 1150,-
  Felnőtt bérlet 10.350,-
  Gyerek/Diák/Nyugdíjas jegy 570,-
  Gyerek/Diák/Nyugdíjas bérlet 5.130,-
  Családi 2+2 jegy 2.860,-
  Visszatérő jegy** 150,-
  Félnapos belépőjegy Kizárólag 16 óra után váltható

  FÉLNAPOS BELÉPŐJEGYEK (Kizárólag 16 óra után váltható)

  Felnőtt jegy 860,-
  Felnőtt bérlet 7.740,-
  Gyerek/Diák/Nyugdíjas jegy 440,-
  Gyerek/Diák/Nyugdíjas bérlet 3.870,-
  Családi 2+2 jegy 2.150,-

  KÉTÓRÁS BELÉPŐJEGY (Május 1-től aug. 31-ig 5:30-08:00-ig és 18:00-tól)

  Felnőtt jegy 860,-
  Felnőtt bérlet 7.740,-
  Gyerek/Diák/Nyugdíjas jegy 440,-
  Gyerek/Diák/Nyugdíjas bérlet 3.870,-
  Családi 2+2 jegy 2.150,-
  Felnőtt 580,- 5.220,- Gyerek/diák/nyugdíjas 290,- 2.610,- Családi 2+2 1.430,- Kétórás Éves bérlet 120 alkalom, érvényes 365 napig 44.000,- Hétvégi bérlet Péntek 08:00-tól vasárnap zárásig Felnőtt 2.300,- Gyerek/diák/nyugdíjas 1.150,- Családi 2+2 5.720,- Kedvezményes belépő Kedvezményes nyugdíjas 200,- Kizárólag hétköznapokon 11:00-13:00-ig Sportolói 10. alk. belépő 1.430,- Kizárólag az arra jogosító igazolvánnyal együtt érvényes Tanórai 10. alk. belépő 1.430,- Lelátójegy felnőtt 300,- Lelátójegy gyerek/diák/nyugdíjas 150,- Medence bérlés Sportmedence egész órára 52.000,- 50 m sáv/óra 6.500,- 33 m sáv/óra 4.330,- 16 m sáv/óra 2.170,- Tanmedence egész órára 6.500,- Tanmedence fél órára 3.250,- Szaunavilág Wellness részleg használat 1.300,- 11.700,- Értékmegőrzés 130,- Időmérés 3.250,- Hangosítás 3.250,-

  * A bérlet egy hónapig érvényes!
  ** Az uszodában tartózkodást szünetelteti a nap folyamán, a kilépésnél fizetendő, ha vissza szeretne menni a későbbiekben.

  USZODAREND Az uszoda hétköznap 05:30 órától 21:30 óráig, míg szombaton, vasárnap és ünnepnap 05:30 órától 20:00 óráig áll a közönség rendelkezésére. A pénztár a nyitvatartási idő vége előtt 1 órával zár, míg a medencéket a záróra előtt 30 perccel el kell hagyni. Az uszodát és szolgáltatásait mindenki saját felelősségére, 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt kísérete mellett veheti igénybe. Az uszoda területére kizárólag a pénztárnál váltott érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkező vendég léphet. A belépő az adott napon egyszeri használatra jogosít. Külön szolgáltatásokat csak a pénztárnál megváltott jegy ellenében lehet igénybe venni. A megváltott jegyeket, valamint a belépésre jogosultságot adó karórákat a vendégek kötelesek a létesítmény elhagyásáig megőrizni. A medencébe lépés előtt a zuhanyzó, illetve lábmosók használata kötelező. A medencetérben csak fürdőruhában szabad tartózkodni, melynek viselése gyermekeknek is kötelező. Úszósapka használata ajánlott. Az üzemeltető csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget. A talált tárgyakat a recepción kérjük leadni. A csoportos látogatók fegyelméért a csoport vezetője, oktatója, kísérő tanára a felelős. Baleset, rendkívüli esemény esetén az úszómestert vagy a recepciós kollégákat kérjük azonnal értesíteni. Észrevételek, panaszok megtételére a pénztárban elhelyezett Vásárlók könyvében van lehetőség. A vendégek konstruktív segítségét előre is köszönjük.

  TILOS Az uszoda területére fertőző betegséggel, bőrbetegséggel, nyílt sebbel, ittasan, tisztátlanul, ápolatlanul belépni, oda állatot bevinni. Az uszoda területén dohányozni, szemetelni, a kihelyezett berendezési tárgyakat megrongálni. A medencébe egyéb sporteszközt, játékot és törékeny tárgyakat bevinni, valamint labdázni. A medencében étkezni, italozni, valamint a fulladásveszély miatt rágógumit fogyasztani. A medencében kozmetikai szereket, kenőcsöket használni. A medencébe oldalról beugrani. A fürdővendégek kötelesek betartani a jogszabályokat és az uszodarendben foglalt előírásokat, melyek biztosítják a nyugalmukat és az uszoda zavartalan, biztonságos használatát.

  ÖLTÖZŐHASZNÁLAT Az öltözőszekrény a pénztárban átvehető órával működik. Az uszoda használatát követően ugyanide kell az eszközt visszaadni. Értékmegőrzés az aulában. Az öltözőkben és a szekrényekben hagyott tárgyakért a Fabó Éva Sportuszoda nem vállal felelősséget. Az öltözőkben étkezni tilos! Idegen hajszárító csak saját felelősségre használható! …

  Üdüléssel és a Kemping foglalásával kapcsolatos információk:

  Szalki-sziget Kemping

  DVG Zrt.
  e-mail: szallas@dvgzrt.hu
  mobil: 06-20-312-0974

  H-V.: 07:00-19:00

  A foglalást követően a kifizetés helyszíne:
  Szalki-sziget Kemping recepció

  DÍJSZABÁS

  Siófok – Balatonszabadi
  Üdülési díjak

  Az üdülőt készpénz ellenében vagy SZÉP kártya felhasználásával is igénybe lehet venni.
  Teljes szoba ár15 000 Ft/éj
  Kedvezményes szoba ár11 000 Ft/éj
  Teljes gyermekszoba ár
  (10-18 éves gyermekek számára)

  10 000 Ft/éj

  Kedvezményes gyermekszoba ár7 000 Ft/éj

  Harkány
  Üdülési díjak

  Az üdülőt készpénz ellenében vagy SZÉP-kártya felhasználásával is igénybe lehet venni.

  Kedvezményes apartman ár

  5 000 Ft/éj

  Teljes apartman ár

  8 500 Ft/éj

  Balatonkenese
  Üdülési díjak

  Az üdülőt készpénz ellenében vagy SZÉP-kártya felhasználásával is igénybe lehet venni.

  Gerendás ház 18.000 Ft/éj + IFA
  Felújított házak 15.000 Ft/éj + IFA
  Régebbi házak 10.000 Ft/éj + IFA

  Kedvezményezettek köre: DMJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának aktív dolgozója és közvetlen hozzátartozója.
  Hozzátartozónak minősül a házastárs, élettárs, gyermek, örökbefogadott és nevelt gyermek, unoka, továbbá az igénylő édesanyja, édesapja és testvére.

  Szalki-sziget Kemping
  Üdülési díjak

  A kempinget készpénz ellenében vagy SZÉP-kártya felhasználásával is igénybe lehet venni.

  Apartman (4 fő): 18000 Ft/éj – tartalmazza az üdülőhelyi díjat + IFA
  Pótágy az apartmanba (+1 fő): 3000 Ft/éj – tartalmazza az üdülőhelyi díjat
  Sátorhely: 1800 Ft/éj + IFA
  Sátorozás személyenként: felnőtt: 1000 Ft/éj; gyermek: 600 Ft/éj
  Lakókocsi, lakóautó hely: 2500 Ft/éj +IFA
  Áram vételi lehetőség: 1500 Ft/éj

  3 éves kor alatti gyermekek számára a szállás díjmentes.

  Megjegyzések:

  Mind a Balatonszabadi, mind a Kempingben, mind a Harkányban, mind pedig a Balatonkenesén lévő üdülő önellátó, a megállapított árak az étkezést nem tartalmazzák.

  Fenti árakon felül a 18 év feletti üdülő személyek minden vendégéjszakára idegenforgalmi adót kötelesek megfizetni
  Siófok-Balatonszabadiban 400 Ft/fő/éj
  Dunaújvárosi Kempingben 400 Ft/fő/éj
  Harkányban 500 Ft/fő/éj
  Balatonkenesén 500 Ft/fő/éj

  DMJV Önkormányzata megbízásából, a Magyar Posta Zrt-vel együtt működve DVG ZRt felújította, felszerelte és üzemelteti Dunaújvárosban a korábban bezárt három postát.


  A postapartnereknél elérhető az alap postai szolgáltatási csomag, amely tartalmazza a belföldi és nemzetközi levélküldemények, postacsomagok és hivatalos iratok felvételét, lehetőség van ajánlott-, tértivevény- értéknyilvánítás többletszolgáltatás biztosítására, és a postai, pénzügyi értékcikkek (pl. bélyegek) is elérhetők.


  Természetesen fogadjuk a készpénzátutalási megbízásokat (csekk), amelyeket bankkártyával is kiegyenlíthetnek az ügyfelek.


  További szolgáltatás a havi összvonalas bérletek és vonaljegyek árusítása, valamint kaphatók a Dunaújvárosi Hírlap mellett színes heti és havi lapok is.
  Nyitva tartás:

  2 Postapartner
  Cím : 2400 Dunaújváros Petőfi Sándor utca 5.
  Hétfőtől  – Péntekig 9:00 15:00
  4 Postapartner
  Cím : 2400 Dunaújváros Vörösmarty Mihály utca 2.
  Hétfő, Szerda, Péntek 8:00 14.00
  Kedd, Csütörtök 10:00 16:00
  5 Postapartner
  Cím : 2400 Dunaújváros Barátság utca 2/C.
  Hétfő, Szerda 10:00 16:00
  Kedd, Csütörtök, Péntek 8:00 14:00
  • Piac és vásár
  • Vásár időpontok 2021

  SZERVEZETI FELÉPÍTÉS:

 • pénzügyi csoport
 • számviteli csoport
 • bér- munkaügyi csoport
 • elemző, tervező főmunkatárs
 • AZ ÁGAZAT FELADATA:

 • a társaság középtávú és éves tervezési és ellenőrzési rendszerének működtetése, ellenőrzése;
 • a társaság tervfejezeteinek kidolgozása, koordinálása, döntésre való elkészítése;
 • az operatív és hosszútávú tervek teljesítésének elemzése, a kontrolling rendszer fejlesztése, működtetése, beleértve a DVG Zrt. és a társaságcsoport adatait is;
 • közreműködés a társaság működését támogató belső gazdasági és egyéb szabályzatok kialakításában, működtetésében és fejlesztésében;
 • a társaság gazdasági, pénzügyi, számviteli és ügyviteli rendszerének kialakítása és betartatása;
 • a DVG Zrt. működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó gazdasági események elszámolása, naprakész könyvvezetése;
 • a társaság vevő számláinak kibocsátása, folyószámlák nyilvántartása, határidőn túli kintlevőségek kezelése a jogi képviselővel együttműködve;
 • a beszámolók, üzleti jelentések elkészítése;
 • a kapcsolt vállalkozások és az anyavállalat konszolidációs tevékenységének lebonyolítása;
 • az adóbevallások elkészítése;
 • a költségvetési kapcsolatok kezelése a hatályos jogszabályok szerint;
 • az igazgatósági és közgyűlési előterjesztések elkészítése;
 • a társasági vagyon nyilvántartása, leltározása;
 • a statisztikai adatszolgáltatás;
 • a bérelszámolási, munkaügyi feladatok intézése, a nyilvántartások vezetése, a tb-vel kapcsolatos ügyintézés;
 • a banki kapcsolatok szervezése és irányítása;
 • a terminálok működtetése;
 • a társaság pénzügyeinek koordinálása;
 • a hitelszerződések előkészítése.
 • Dunaújváros 2021. évi vásár naptára
  HónapNapNap
  Január1024
  Február1428
  Március1428
  Április1125
  Május923
  Június1327
  Július1125
  Augusztus822
  Szeptember1226
  Október1024
  November1428
  December1219
  A vásár helye : Dunaújváros, Papírgyári út 3.
  Telefon : 25-551-401  Fax : 25-551-409
  Telefon : 06-20/201-4640

  Pályázatok

  Pályázat megnevezése Pályázat
  Dunaújváros hrsz. 23. alatt nyilvántartott, természetben 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 5. szám alatt található DVG Zrt. 1/1 arányú tulajdonában lévő, korábban kórházként és kollégiumként üzemelő, 1995 m2-es telken megépített épület ingatlan értékesitése.

  A Társaság bemutatása

  A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. száz százalékban Dunaújváros Megyei Jogú Város tulajdona.


  Részvénytársaságunk 1992. január 1-jén a Dunaújvárosi Ingatlankezelő és Városgazdálkodási Vállalat átalakulásával, tőkeemelés útján, zártkörű alapítással jött létre, az önkormányzat ingatlanvagyonával összefüggő feladatok ellátására.


  2000. február 1-től a társaság neve DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt., majd 2006. január 10-től DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. lett.


  A társaság éves és eseti szerződések, valamint tulajdonosi döntések alapján látja el – elsődlegesen a városüzemeltetéshez, az ingatlanvagyon kezeléséhez kapcsolódó – tevékenységét. Kiemelt célkitűzésünk a gazdálkodásunk stabilitását tovább növelő piaci jelenlét erősítése az általunk ellátott összes szakterületen. Minden esetben szem előtt tartjuk, hogy megbízóink, ügyfeleink hosszútávon is elégedettek legyenek a szolgáltatásainkkal. Nem ismerünk teljesíthetetlen megrendelői igényt, megoldhatatlan problémát. Munkatársaink képzett, tapasztalt szakemberek, továbbképzésükre, tudásuk fejlesztésére, korszerűsítésére nagy hangsúlyt fektetünk.


  A társaság alapvető feladatai


  Önkormányzati megbízások alapján elvégzendő feladatok:

 • Bérlakások üzemeltetése, kezelése
 • Egyéb bérlemények üzemeltetése, kezelése
 • Lakó- és középületek felújítása, karbantartása
 • Lakó- és középületek építése, átépítése
 • Közparkok fenntartása, kezelése
 • Véderdő és belterületi fásítások fenntartása, kezelése
 • Közterületek tisztán tartása, hulladékszállítás és elhelyezés
 • Hó- és síkosságmentesítés
 • Piac- és vásárüzemeltetés
 • Közterületi reklámvagyon hasznosítása
 • Kemping, Szabadstrand üzemeltetése
 • Postapartnerek üzemeltetése


 • A társaság önálló feladatai:

 • Társasházi közös képviselet
 • Telephely, ingatlan őrzés-védelem, biztonságtechnika, portaszolgálat
 • Rendezvényszervezés

 • A vagyonkezelés egykori átalakításakor egyértelmű célokat fogalmazott meg az önkormányzat: a helyi közösségi tulajdon védelméhez, működtetéséhez, gyarapításához megfelelő szervezet álljon fel.


  Jelenkori stratégiánknak továbbra is alapköve az alapítói gondolatkör, aminek szellemében, a harmadik évezred követelményeit szem előtt tartva, magas szintű, összehangolt szakmai munkával törekszünk a folyamatos fejlesztésre, a takarékos és eredményes gazdálkodásra. A DVG Zrt. munkatársai azon fáradoznak, hogy egy élhetőbb, dinamikusan fejlődő város működéséhez, előrehaladásához, modernizációjához járuljanak hozzá.


  A DVG Zrt. leányvállalatai:

 • Dunaújvárosi Víz- Csatorna és Hőszolgáltató Kft.
 • Duna-Park Kft.

 • A DVG Zrt. alapítványai:

 • „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány
 • Dunaújvárosi Városgazdálkodók Alapítványa

 • Vagyonkezelői filozófiánk része a versenyszemléletű gazdálkodás ötvözése a kölcsönösséggel, a kölcsönös együttműködéssel. Feladataink jellege szinte automatikusan eredményezte egy szociálisan érzékeny, a társadalmi problémák megoldásában érdekelt struktúra létrejöttét, ügyfélkezelésünk, kommunikációnk hitünk szerint kamatoztatja is mindezt.


  Tevékenységünk a városgazdálkodás szerves része. A településüzemeltetési, kommunális jellegű szolgáltatások ellátásában jelentős részt vállal a DVG Zrt. Gazdálkodásunkat alapvetően hosszú távú együttműködési megállapodások határozzák meg, a piaci lét erősítése pedig folyamatos, kitartó munkát ad csapatunknak. A város vagyonkezelőjeként jelenlétünk növelése a szándékunk Dunaújváros határain túl, kistérségünkben, a régióban is. Eredményeinkkel városunk gazdálkodását támogatjuk, alapellátási feladataink révén.

  Arra törekszünk, hogy a következő években a ránk bízott vagyon működtetésével, fejlesztésével, korszerűsítésével a dunaújvárosiakat szolgáljuk.

  Általános közzétételi lista

   AdatFrissítésMegőrzés 
  1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendőDVG Zrt., székhely: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., levelezési cím: 2401 Dunaújváros, Pf. 136., tel: +36-25-551-401, email: dvgzrt@dvgzrt.hu, web: https://dvgzrt.hu/, ügyfélszolgálat: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/a,
  2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő

  Szervezeti felépítés

  Melléktábla 1.

  Melléktábla 2.

  Melléktábla 3.

  3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendőElérhetőségek
  4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendőDunaújváros, Vasmű út 10/a (volt Tourinform iroda), ügyfélfogadási rend: Hétfő-szerda: 8-17 óra, csütörtök: 8-20 óra, péntek: 8-17 óra, szombat-vasárnap: zárva, tavho.titkarsag@dvgzrt.hu
  5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendőnem releváns
  6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adataiA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
  7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
  8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjaiA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
  9.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélyeA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
  10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
  11.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával

  Vezető tisztségviselők és Felügyelőbizottsági tagok

  Dunaújváros MJV hivatalos honlapja

   AdatFrissítésMegőrzés 
  1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával

  Jogszabályok

  2.Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelvenA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendőnem releváns
  3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladataiNegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
  4.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendőFogyasztóvédelmi tájékoztató
  5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával 
  6.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségeiA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával 
  7.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékeNegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
  8.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
  9.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólTörvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
  10.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekFolyamatosanLegalább 1 évig 
  11.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukFolyamatosanAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
  12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiA vizsgálatról szólóAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával 
  jelentés
  megismerését
  követően
  haladéktalanul
  13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neveNegyedéventeAz előző állapot törlendő 
  14.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukNegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
  15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiNegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  16.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félNegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
  17.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
  18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listaA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 4. melléklet szerint
  19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
   a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
  20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változataA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendőnem releváns
  21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesenA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendőnem releváns
  22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendőnem releváns
  23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelöléseA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendőnem releváns
  24.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerintA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendőnem releváns
   a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
  25.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részéreA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendőnem releváns

   AdatFrissítésMegőrzés 
  1A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolójaA változásokat követően azonnalA közzétételt követő 10 évig

  2010. évi éves beszámoló

  2011. évi éves beszámoló

  2012. évi éves beszámoló

  2013. évi éves beszámoló

  2014. évi éves beszámoló

  2015. évi éves beszámoló

  2015. évi éves beszámoló kiegészítés

  2016. évi éves beszámoló

  2016. évi éves beszámoló kiegészítés

  2017. évi éves beszámoló

  2017. évi éves beszámoló kiegészítés

  2018. évi éves beszámoló

  2018. évi éves beszámoló kiegészítés

  2019. évi éves beszámoló

  2020. évi éves beszámoló

  2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveNegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával 
  3A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondA döntés meghozatalát követő hatvanadik napigA közzétételt követő 5 évignem releváns
  4Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételévelA döntés meghozatalát követő hatvanadik napigA közzétételt követő 5 évig

  2014. közbeszerzési terv

  2014. közbeszerzési terv 1. sz. módosítás

  2015. közbeszerzési terv

  2015. közbeszerzési terv 1. sz. módosítás

  2016. közbeszerzési terv

  2017. közbeszerzési terv

   A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani 
  5.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)NegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
  6A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetésekNegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásávalnem releváns
  7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekNegyedéventeLegalább 1 évig archívumbantartásávalnem releváns
  8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)NegyedéventeLegalább 1 évig archívumbantartásávalnem releváns

  Kapcsolat

  Recepció: 06-25/551-404


  VEZETŐSÉG

  Vezérigazgató: Szabó György Zoltán
  Műszaki igazgató: Duka László
  Igazgatóság elnöke: Illéssy István

  TITKÁRSÁG

  Cím: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
  Levelezési cím: H-2401 Dunaújváros Pf.: 136
  Telefon: 06-25/551-401, 06-25/551-402
  Fax: 06-25/551-409
  E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu

  GAZDASÁGI ÁGAZAT

  Főkönyvelő: Jakabné Kiss Judit
  Az ágazat telephelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
  Az ágazat székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
  Telefon: 06-25/551-420
  Fax: 06-25/551-409
  E-mail: jakabne.kissjudit@dvgzrt.hu

  ERDÉSZETI ÉS PARKFENNTARTÁSI ÁGAZAT

  Ágazatvezető: Mészáros László
  Az ágazat telephelye: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 7.
  Arborétum: 2400 Dunaújváros, Baracsi út 47/a.
  Az ágazat székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
  Telefon: 06-25/406-504, 06-25/551-466
  Fax: 06-25/551-409
  E-mail: erdopark@dvgzrt.hu

  VÁLLALKOZÁSI ÉS MŰSZAKI ÁGAZAT

  Ágazatvezető: Duka László
  Az ágazat telephelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
  Az ágazat székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
  Telefon: 06-30/854-7174
  E-mail: duka.laszlo@dvgzrt.hu

  LÉTESÍTMÉNY GAZDÁLKODÁS

  Létesítmény gazdálkodás vezető: Schneider Mihály
  Telefon: 06-25/551-454
  Önkormányzati ingatlanok kezelése: 06-25/551-437
  Társasházi közös képviselet: 06-25/551-432

  PANASZOK, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK

  E-mailen: bejelentes@dvgzrt.hu vagy személyesen a DVG Zrt. székhelyén. A panaszokra, bejelentésekre vonatkozó eljárásrend elérhető itt.

  SZOLGÁLTATÁSI ÁGAZAT

  Ágazatvezető: Arnold Miklós
  Az ágazat telephelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
  Az ágazat székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
  Telefon: 06-25/551-425
  Fax: 06-25/551-409
  E-mail: arnold.miklos@dvgzrt.hu

  RENDEZVÉNYEK

  Szolgáltatás szervező: Krisztin Dóra
  Telefon: 06-20/279-4707
  E-mail: balatoni.eva@dvgzrt.hu

  KEMPING, SZABADSTRAND, ÜDÜLŐK

 • Dunaújváros, Strand út 2.
 • Siófok, Türr István utca 3.
 • Harkány, Berek utca 52.
 • Balatonkenese, Alteleki utca 17.
 • Telefon: 06-20/312-0974, 06-25/551-410
  E-mail: szallas@dvgzrt.hu
  Honlap: szalkisziget.hu

  USZODA

  Szolgáltatási koordinátor: Kellnerné Simon Kinga
  Levelezési cím: 2400 Dunaújváros Kenyérgyári u. 1.
  Telefon: 06-25/551-463
  Fax: 06-25/551-409
  E-mail: uszidujv@dvgzrt.hu

  PIAC ÉS VÁSÁR ÜZEMELTETÉSI CSOPORT

  Piac-vásár koordinátor: Csizmadiáné Palló Ágnes
  A csoport telephelye: 2400 Dunaújváros, Piac I. szolgáltatóház
  A csoport székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
  Telefon: 06-25/551-457, 06-20/498-0651
  Fax: 06-25/551-409
  E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu

  SZAUNAPARK

  Telefon:  06-25/551-450
  További információk: szalkisziget.hu

  © 2021. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.