Lezárult az Adatvédelmi Hatóság vizsgálata a DVG Zrt. adatkezeléséről

Magánszemélyek kezdeményezésére indított adatvédelmi hatósági ügyben vizsgálatot tavaly júliusban a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (NAIH). A vizsgálat során arra a kérdésre kereste a választ a hatóság, hogy a DVG Zrt. jogszerűen gyűjtötte és kezeli-e a távhőszolgáltatás átvételekor és az azóta eltelt két évben a fogyasztók személyes adatait.

 

Az előzményekről annyit, hogy a szolgáltató váltáskor az akkori szolgáltató (DVCSH Kft.) jogellenes módon nem adta át a fogyasztói adatokat a DVG Zrt.-nek, ezért az széles körű adatgyűjtéssel volt kénytelen újraépíteni a DVCSH-nál egyébként fellelhető fogyasztói adatbázist. Tájékoztatásul alább a vizsgálat legfontosabb megállapításai:

 

Azt a megoldást, hogy a Kérelmezett adatbekérő lapok útján gyűjtötte a fogyasztói személyes adatokat, a Hatóság elfogadhatónak tartja. A Hatóság áttekintette az adatgyűjtéssel összefüggő, az adatbekérő laphoz készült adatkezelési tájékoztatót, melyből megállapítható, hogy a Kérelmezett részletes tájékoztatást nyújtott a távhőszolgáltatással összefüggő adatkezelésről. Ettől eltér ugyanakkor az adatbekérő lapokon keresztül történő adatgyűjtés folyamata, ezért ahhoz is megfelelő adatkezelési tájékoztató készítése lett volna szükséges. Ezzel azonban a Kérelmezett nem rendelkezett.

 

Mindez azonban nem jelenti egészében azt, hogy a Kérelmezett a távhőszolgáltatással összefüggő kötelező adatkezelése is jogszerűtlen lenne. Az adatgyűjtés egy időben és tevékenységben is különálló speciális adatkezelési művelet, de miután a személyes adatokat a Kérelmezett nyilvántartásába vette, az adatkezelés a Kérelmezett közérdekű feladatának végrehajtásához szükséges, kötelező adatkezelésként az általános szabályok szerint zajlott a továbbiakban.”

 

A vizsgálat tehát a dunaújvárosi távhőfogyasztók szempontjából megnyugtatóan zárult le, hiszen a NAIH határozata megállapítja, hogy:

  • a DVG Zrt. a fogyasztók személyes adatait jogszerűen gyűjtötte be, miután a DVCSH Kft. jogellenes módon nem adta át ezeket az adatokat,
  • a DVG Zrt.-nek távhőszolgáltatás nyújtással, mint közfeladattal összefüggő adatkezelése jogszerű, az adatkezelés megfelelően jogalapon történik,
  • a DVG Zrt. megfelelő és részletes tájékoztatást nyújtott a távhőszolgáltatással összefüggésben végzett adatkezelésről, de elmulasztotta az adatok begyűjtésével összefüggésben a külön tájékoztatás nyújtását.

 

A határozat kötelezte a DVG Zrt.-t az eljárási szabályainak kisebb fokú megváltoztatására és kisebb összegű bírság megfizetésére, tekintettel arra, hogy a GDPR 5. cikk (2) bekezdésében foglalt elszámoltathatóság elvét sértette az a gyakorlat, mely szerint a begyűjtött adatbekérő lapokat a DVG Zrt. az adatok elektronikus adatbázisban történő rögzítést követően megsemmisítette. A DVG Zrt. a távhőszolgáltatási tevékenységének kezdetétől jogszerű magatartást igyekezett tanúsítani, még akkor is, amikor a korábbi szolgáltató (DVCSH Kft. „f.a.”) kifejezetten rosszhiszemű és jogszerűtlen magatartásával akadályozta közfeladatának ellátásában.

 

A DVG Zrt. maradéktalanul eleget tesz a NAIH határozatában foglaltaknak és eljárásrendjét a határozatban foglalt követelményeknek megfelelően módosítja.