Útmutató radiátor/hőleadó cserével kapcsolatos teendőkről!

Tisztelt Fogyasztók, tisztelt dunaújvárosi lakosok!

 

Ismertetőt állítottunk össze az Önök részére a radiátorok/hőleadók cseréjének alapvető szempontjairól és eljárási rendjéről. Írásunk azt a célt szolgálja, hogy a radiátor cserék szakszerűen, az adott épület fűtési rendszeréhez igazodóan, a rendszerben ellátási zavart kizáró módon, mindenki megelégedésére történhessenek.

 

Jelen útmutatót a benne foglalt fontos tudnivalók megismerése után, kérjük, feltétlenül adják át a szerelést végző szakembernek is!


Eljárásrend, alapvető szabályok:

 

 • Az épületek szekunder fűtési rendszere a Társasház / Lakásszövetkezet osztatlan közös tulajdona, ezért azon beavatkozást végezni a közös képviselő hozzájárulása nélkül nem lehet, így a Távhőszolgáltató az általa biztosított kizárólagos rendszer ürítés-töltést, vagy a rendszeren igényelt bármilyen munkát csak a közös képviselő megrendelésére végez el.

 

 • Amennyiben az egyes lakásokban végzett átalakítások kihatással lehetnek az épület teljes fűtési rendszerére, a beépített hőteljesítményekre, a fűtött légtérfogatra, a fűtési rendszer hidraulikájára és a hőközpont üzemére, akkor az érvényben lévő jogszabályok értelmében: a Távhőszolgáltatóval az egyeztetést minden esetben le kell lefolytatni, a hozzájárulást a munkavégzés tervezett megkezdése előtt legalább 15 nappal meg kell kérni.

 

 • A távfűtött épületekben alapvetően függőleges elosztású fűtési rendszereket alakítottak ki az építésük során. Ez azt jelenti, hogy – akár kétcsöves, akár egycsöves formában – függőlegesen kialakított csővezetékekről (strangokról) ágaznak le az egyes szinteken a hőleadók, a radiátorok. Ennek következménye az, hogy az egymás alatt-fölött elhelyezkedő lakások azonos helyiségei ugyanazon csővezetékről (csővezetékpárról) lekötött radiátoraik révén kapják a fűtésüket. Emiatt a fűtési rendszerben szakszerűtlenül elvégzett beavatkozás kihatással lehet az azonos soron, de még az épületen belüli többi radiátor működésére is.

 

 • Indokolt esetben a lakóközösség megbízásából a közös képviselő engedélyével lehet a hőleadók teljesítményét a +/-5% sávhoz képest nagyobb mértékben is változtatni radiátorcserék esetén, mely beavatkozás megváltoztathatja a rendszer hidraulikáját és elszámolási problémákat is felvethet. Légtérfogat arányos hődíj elszámolási rendszerben a radiátorok teljesítményének nagyobb mértékű megváltoztatása eltorzíthatja az eredeti hőfelhasználás – díjfizetés arányát, mely vitákra adhat okot.

 

 • A DVG Zrt. Távhőszolgáltatási Részleg munkatársai segítséget nyújtanak a cserélendő radiátor kiválasztásában, illetve a lehetséges műszaki megoldások kidolgozásában. Ebben az esetben a tavho.muszaki@dvgzrt.hu email címre kérjük megírni nevét, pontos címét elérhetőségét és kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot.

 

 • Ajánlásaink csak iránymutatások, melyek a hőleadók teljesítményére, a rendszer javasolt kialakításaira vonatkoznak, de a hidraulikai vizsgálatokra nem terjednek ki. A fűtési rendszer átalakításából adódó hidraulikai ellenőrzések, beszabályozások, tervező bevonását igénylik, mely tevékenység az adott Társasház feladata és költsége!

Radiátor/hőleadó csere alapvető műszaki szempontjai:

 

 • A radiátor anyaga lehetőleg egyezzen meg az eredeti radiátor anyagával, mivel az épület szekunder rendszerének vízzel történő feltöltése a radiátorok anyagához épült ki (alumínium radiátor esetén hálózati vízminőség, acéllemez és öntvény radiátor esetén primer közegről erőműi lágyvíz töltése ajánlott).

 

 • Az új radiátor kiválasztásánál a fent lévő radiátor teljesítményéhez képest +/-5%-al nagyobb eltérést nem preferálunk.

 

 • Egycsöves átfolyós fűtési rendszereknél az új radiátor kis áramlás ellenállású legyen, a be és kiömlő nyílása ne legyen szűkebb az eredeti radiátorénál.

 

 • Átfolyós – egycsöves fűtési rendszerbe új, a korábbinál kisebb beömlő nyílású radiátor csak méretezett átkötőszakasz beépítésével engedélyezett, az átkötőszakaszba elzáró vagy szabályozó szelep beépítése TILOS! Ez a rendszer a legérzékenyebb a szakszerűtlen beavatkozásokra, itt jelentkezik a legtöbb átalakítással összefüggő, egész lakássort érintő fűtési probléma, felhasználói panasz.

 

 • Radiátorszelep-csere esetén kisellenállású (teljes átömlésű) szelepek beépítése lehetséges.

 

 • Átkötőszakasz megszüntetése nem engedélyezett, cseréje esetén a belső átmérők szűkítés mentes megtartása szükséges.

 

 • Padlófűtés kialakítása nem engedélyezett.

 

 • Amennyiben a cserélendő radiátoron üzemelő költségosztó van, annak cseréjéről/átszereltetéséről a Megrendelőnek a közös képviselő és a költségosztót üzemeltető cég bevonásával kell gondoskodni.

 

 • A visszatöltéskor a tulajdonosnak vagy megbízottjának és a szerelőnek a lakásban kell tartózkodnia, hogy az esetleges hibás szerelésből adódó csöpögést/folyást felderíthesse. A visszatöltés időpontját ezen okból kifolyólag egyeztetni szükséges a Távhőszolgáltató Diszpécserszolgálatával, Tel.: 06-25/551-448, ahova a szereléssel összefüggő esetleges csöpögést/vízfolyást is be kell jelenteni az épület fűtési rendszerének újabb leürítése céljából, amely egy további megrendelést jelent.

 

 • A közös képviselő által is jóváhagyott, illetve a DVG Zrt. Távhőszolgáltatási Részleg által elkészített ajánlástól való eltérés a Megrendelő felelőssége, melynek be nem tartása a saját lakásában vagy akár az egész társasházban fűtési elégtelenséget okozhat.

 

 • Amennyiben felhasználó/díjfizető az épületben olyan építészeti, vagy épületgépészeti átalakítást végez, amely a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített légtérfogatot megváltoztatja, és/vagy nagyobb mértékű fűtési rendszert érintő átalakítást végez (radiátor áthelyezése, strang átalakítása stb.), azt köteles a Távhőszolgáltatónak előzetesen írásban bejelenteni, a szükséges terveket jóváhagyásra a DVG Zrt. Távhőszolgáltatási Részlegre benyújtani.

 

 • Az elektrokémiai korróziót a beépített anyagok eltérése (pl. réz bekötő cső acél radiátorral) okozhat, melyet helyes anyagválasztással kell elkerülni.

 

 • A lakásfelújítás során a strangok födémen való szabad átvezetését biztosítani kell, burkolatokkal és egyéb fix megfogásokkal ne legyen gátolt a strang szabad mozgása.

 

Kérdés, kérés esetén forduljanak hozzánk bizalommal!

 

Dunaújváros, 2023. június 1.