Költségosztási kisokos

A távhőszolgáltató feladata, hogy a hőt eljuttassa az erőművektől a társasházak hőközpontjáig. A DVG Zrt. ezt a munkát végzi 2021. július 1. óta. A hőközpontban található egy hőmennyiségmérő, a szolgáltató ezen látja, hogy az adott hőközpontban mennyi hő fogyott. Az évente egyszer történő hődíjelszámolás ennek a hőközponti adatnak a szétosztását jelenti az adott hőközponthoz tartozó fogyasztók között.

 

Ennek két (+egy) módja van:

 

 1. A társasház dönthet úgy, hogy a leolvasott értéket a házban található fogyasztási helyek (pl. lakások) légköbmétere alapján osztja szét a fogyasztók között.
 2. A társasház dönthet úgy, hogy a fűtőtestekre felszerelt költségosztó berendezések alapján osztja szét a leolvasott értéket a fogyasztók között. Ehhez arra van szükség, hogy a radiátorokra költségosztó berendezéseket szereljenek fel. Mivel ez a lakóközösség döntése, ezért ennek felszereléséről, leolvasásáról és ezzel egyidőben a melegvíz mérők leolvasásáról, valamint a szétosztott adatoknak a szolgáltatóhoz való eljutásáról a társasháznak kell gondoskodnia.
 3. Arra is van lehetőség, hogy a hőközpontban mért teljes hőfogyasztást a távhőszolgáltató egy összegben a Társasháznak számlázza és a lakóközösség dönt arról, hogy az egyes fogyasztási egységekre (pl. lakásokra, üzletekre) mekkora díjat oszt fel. Ez az eljárás igen körülményes és számos vita lehetőséget hordoz magában, ezért ezt a gyakorlatban jellemzően nem választják a társasházak. Fontos kiegészítés, hogy ezekre a fogyasztási helyekre a DVG Zrt. nem számláz úgynevezett hődíj előleget.

 

A költségosztók felszerelését, karbantartását, leolvasását, a költségosztást korábban döntő részben a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (a továbbiakban: DVCSH Kft.) végezte. Nagyon fontos azonban, hogy ezt nem mint távhőszolgáltató csinálta, hanem szerződés alapján kiegészítő szolgáltatásként vállalta, tehát külön szerződést kötött a társasházakkal, a házak pedig külön pénzt fizettek a munka elvégzéséért a DVCSH Kft.-nek. Mivel ez a távhőszolgáltatástól független szerződés, ezért ezek addig maradnak érvényben, amíg a társasházak fel nem mondják azokat.

 

Több Lakásszövetkezet ezt már megtette, ők szerződést kötöttek olyan cégekkel, amelyek kimondottan költségosztással foglalkoznak. Ők meg is kezdték a szerződött társasházak lakásaiban a fűtőtestekre felszerelt műszerek cseréjét. A korábbi ampullás berendezések helyett egy olyan korszerű készüléket telepítenek, ami sokkal pontosabb, a mért értéket pedig rádiójelek segítségével továbbítja a lépcsőházakba elhelyezett központi egységekbe – ennek köszönhetően a fogyasztóknak nem kell otthon tartózkodniuk a leolvasáskor.

 

Lényeges információ, hogy a régi, ampullás költségosztók már igen elavultak, pontatlanok, a jelenlegi jogszabályok alapján újonnan ilyet fel sem lehet szerelni, 2027. január 1. napjától minden távfűtéssel rendelkező lakásba már csak ún. „okos” költségosztókat lehet alkalmazni, eddig az időpontig minden fiolás költségosztót le kell cserélni.

 

A közös képviselőknek tavaly óta összesen három alkalommal tartott fórumot a DVG Zrt., ahol felhívták a figyelmet arra, hogy a közös képviselők felelőssége gondoskodni a költségosztás megszervezéséről. A decemberi fórumra, három, költségosztós cég képviselőit is meghívta a DVG Zrt.

 

Nem igaz tehát, hogy a DVG Zrt. csakis légköbméter alapján készít hődíj elszámolást. A DVG Zrt. úgy számláz, ahogy a társasházak kérik. Ha a fogyasztók költségosztó alapján szeretnék az elszámolást, akkor a társasházak feladata, hogy a fent leírtak alapján a költségosztási adatokat biztosítsák a DVG Zrt. számára.

 

Szintén valótlan állítás, hogy a légköbméteres elszámolás ne venné figyelembe a fogyasztást. Annak alapja ugyanis ugyanúgy a hőközpontban leolvasott hőmennyiségmérő állása, tehát ha a lakók takarékosan fűtöttek, akkor kevesebb hőmennyiség kerül szétosztásra (így az egyes lakásokra esően is kevesebbet kell fizetni).

 

Visszatérő kérdés, hogy a DVG Zrt. miért nem végez költségosztást. Ennek oka nagyon egyszerű: nem tartjuk etikusnak a DVCSH Kft. korábbi gyakorlatát, miszerint ugyanaz a cég végezte a hőközponti mérők leolvasását és a költségosztást. Ez ugyanis alapot adhat az esetleges visszaélésekre, hiszen ugyanaz a cég olvassa le a központi mérőt, mint aki szétosztja azt a fogyasztóknak. Mi úgy látjuk tisztességesnek, hogy a DVG Zrt. leolvassa a központi hőmennyiségmérőt, a költségosztással megbízott cég pedig elkészíti a lakásonkénti költségosztást. A társasház lakásainak kiszámlázott hőmennyiség összege pedig nem lehet több, mint amennyit a DVG Zrt. a központi mérőn leolvasott. Az általunk ajánlott költségosztós cégek ezt az összesítést automatikusan megküldik a közös képviselőnek (Ezt egyébként a DVCSH Kft-nek jogszabályi rendelkezés alapján eddig is meg kellett volna tennie…), így ő ellenőrizni tudja, hogy egyeznek-e a számok. Egy nagy lépcsőházban ugyanis elég minden lakáshoz egy kicsivel nagyobb értéket beírni és máris jelentős többletbevételre lehet szert tenni. A DVG Zrt. ennek a látszatát is szeretné elkerülni, ezért más cégekre bízza a költségosztást, így a dunaújvárosi fogyasztók még nagyobb biztonságban vannak.

 

Összefoglalva:

 • A költségmegosztó rendszerek működtetése és a társasházak tulajdonában álló fűtési berendezések karbantartása nem a távhőszolgáltató feladata és kompetenciája, hanem a társasházaké, ezt a munkát a DVCSH Kft. is külön szerződés alapján, plusz pénzért látta el.
 • A DVG Zrt., mint távhőszolgáltató a hőközponti hőmennyiségmérőt olvassa le. Arról az egy hőközponthoz tartozó fogyasztói közösségek (ez sok esetben egy lépcsőházat vagy társasházat jelent) dönthetnek, hogy ezt a fogyasztást hogyan kívánják szétosztani a lakók között.
 • A DVG Zrt. akkor tud a költségosztó berendezések állása alapján számlázni, ha a társasházaktól megkapja a szétosztott fogyasztási adatokat.
 • Azoknál a társasházaknál, ahol még mindig a DVCSH Kft. végzi a költségosztást a DVG Zrt.-nek nincs adata. A DVCSH Kft. a társasházakkal kötött szerződése ellenére nem hajlandó átadni a költségosztás adatait, így a DVG Zrt. nem tud ez alapján elszámolni. A társasházak előtt ezért három út van:
  1. A hőközpontban leolvasott értéket légköbméter alapján kérik szétosztani a fogyasztók között.
  2. A közös képviselő elkéri a DVCSH Kft.-től 2022.07.01-től a lakások szétosztott adatait és a leolvasáskor jegyzőkönyvezett melegvíz mérő állásokat (amiket egyébként automatikusan át kéne adniuk… lásd fentebb) és ők küldik el azt a DVG Zrt.-nek.
  3. Felmondják a szerződést a DVCSH Kft.-vel és szerződést kötnek egy költségosztásra szakosodott céggel, akik új berendezéseket szerelnek fel, és a leolvasott adatok alapján elvégzett költségosztást átadják a közös képviselőnek és a DVG Zrt.-nek. Értelemszerűen a DVG Zrt. csak ennek megtörténte után tud ez alapján hődíj elszámoló számlát kiállítani.