Folyamatos figyelmet és jelenlétet követelnek a partvédelmi munkák

Az európai viszonylatban is egyedülálló dunaújvárosi partvédelmi rendszer üzemeltetése folyamatos figyelmet és állandó jelenlétet követel. Talajvíz-mérés, a vízhozam-számítás, a karbantartási munkák – csak néhány a legfontosabb feladatok közül, amelyeket a DVG Zrt. végez el.

 

 

A löszös talajra épült város legnagyobb ellensége a talajvíz. A partvédelmi vállalat munkatársainak legfontosabb feladata a talajvíz mértékének és mozgásának folyamatos ellenőrzése és szivattyúzása a csápos kutak segítségével.

 

Folyamatos figyelemmel

 

A kék monitoring kutakban történik a talajvíz állásának és mozgásának figyelése, ezt a vállalat munkatársai a kutak elhelyezkedésétől függően különböző időközönként ellenőrzik – vannak olyan kutak, amiket kéthetente, míg másokat kétnaponta kell. A talajvízszint csökkentéséért az úgynevezett horhosok – vagyis szárító bordák – felelnek, ezeknek a hozama a csapadék mennyiségétől függ. Ez a talajvíz végül, a csápos kutakkal kitermelt vízzel együtt, a szabadstrand vizét frissíti. A Radar és a Vasmű vízszállító csövei alatti terület talaj és – rétegvíztelenítését a 800 méter hosszú alagút, a szivárgó táró látja el, ennek hozamát is napi szinten ellenőrzik. Szintén mindennapos feladat a csápos kutak ellenőrzése, a vízóra leolvasásból kiderül a napi kitermelt vízmennyiség. Ám ennél még fontosabb a kutak folyamatos karbantartása, hiszen ezek felelnek a talajvíz mindennapos szivattyúzásáért, bármilyen meghibásodás gyors ütemű talajvízszint-növekedéséhez vezethet, amely súlyosan veszélyezteti a városlakók biztonságát, így a partvédelem munkatársai folyamatos ügyeletben vannak.

 

 

Minőségi szempontok

 

A táróból és a csápos kutakkal kinyert vízből havonta egyszer vízmintát is vesznek, amelyet megvizsgálnak, hogy biztosan megfelelő minőségű víz kerüljön vissza a Dunába illetve a Szabadstrand vizébe. Minden mérési eredményt – a monitoring kutak, a csápos kutak és a horhosok méréseinek eredményeit – rögzítenek majd továbbítják a METADUO Kft. részére, ez a cég foglalkozik a dunaújvárosi észlelőrendszer adatainak feldolgozásával és az értékelő zárójelentés elkészítésével. Ez az évente elkészülő jelentés ad visszajelzést a védett terület állapotáról és a DVG Zrt. munkájáról. A rendszer üzemeltetése és fenntartása mellett a partvédelmet érintő terület növényzetének gondozása, a fűnyírás és metszések is a partvédelmi feladatok körébe tartoznak, amelyet a DVG Zrt. Erdészeti és Parkfenntartási Ágazat munkatársai látnak el, a 22 km-es árokrendszer takarítása pedig úgyszintén a DVG Zrt. Partvédelmi részlegének feladata.

 

A partvédelemben dolgozó munkatársak minden nap, szinte láthatatlanul teszik a dolgukat azért, hogy a dunaújvárosiak biztonságban élhessenek a városban.