A víz világnapján a partvédelemről

Izgalmas, technika- és várostörténeti szempontból is érdekes a dunaújvárosi partvédelem története a kezdetektől napjainkig.

 

 

A Partfigyelő és Fenntartó Költségvetési Üzem a megalakulása és a partvédelmi rendszer kiépítése óta számos változás és fejlesztés történt napjainkig. A PFKTÜ napjainkra Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-be (DVG Zrt.) olvadt bele, valamint pályázatok keretében több rekonstrukciós munkára is sor került.

 

Fókuszban a védelem

 

Az 1968-as megalakulását követően a Partfigyelő és Fenntartó Költségvetési Üzem a monitoring kutak és a geodéziai mérőpontok ellenőrzése és a csápos kutak üzemeltetése mellett a biológiai védelemre is nagy hangsúlyt fektetett, ugyanis a megfelelő növényzet is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy stabilizálja a löszös talajt ezzel is hozzájárulva a földcsuszamlások megelőzéséhez ezért partvédelmi rendszert magába foglaló zöldterület kezelése és karbantartása a PFKTÜ feladatkörébe tartozott. Az évek alatt 22 hektáron ültettek el közel háromezer féle növényt, ebből hatvan képviseli a fenyőféléket, ötszázharminc a lomblevelű fát és cserjéket, hatszáz lágyszárú növényt. Azért, hogy mind a biztonsági, mind pedig a vizuális szempontoknak megfeleljenek a kiválasztott növények, évekig kísérletezetek. 1985-ben a város alatti területeken megroskadtak a tereplépcsők, a helyreállítás helyett a sokkal korszerűbb rézsűs kialakítás mellett döntöttek, így alakult ki a ma látható védelmi rendszer és látkép. A rézsűk aljába úgynevezett „horhosok” lettek kialakítva, amik –bár definíció szerint – természetes vízelvezető árkok, ebben az esetben mesterségesen lettek létrehozva a hatékonyabb csapadékvíz-elvezetés érdekében.

 

Bővülés és átalakulás

 

A 2000-s, majd a 2010-es években Európai Uniós támogatásból hozzáláttak az épített védelme rendszer rekonstrukciójának, korszerűsítésének és bővítésének. Több ütemben újították fel a csápos kutakat, újabb 44 talajvízszintészlelő – monitoring – kutakat létesítettek. A 2010-ben Táborálláson bekövetkezett földcsuszamlást követően megkezdődött a védelmi rendszer bővítése erre a területre is. Stabilizálták a mozgásveszélyes partfalat, monitoring kutakat fúrtak és vízelvezető árkokat hoztak létre, így már ennek a szakasznak a védelmének ellátásával bővült a Partvédelmi Vállalat tevékenysége. 1992-ben – mivel a költségvetési üzem, mint szervezeti forma megszűnt – az önkormányzat megszüntette a Partfigyelő és Fenntartó Költségvetési Üzemet és 1992. március 1-jén létrehozta a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalatot, ez azonban a működésében nem hozott különösebb változást. 2016-ban aztán az önkormányzat megbízta a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t (DVG Zrt.) a partvédelmi feladatok ellátásával, beolvasztva a Partvédelmi Vállalatot a cégbe.